Caption

`<caption>`

Tag tworzy opis tabeli. Musi znajdować się zaraz po tagu Table. Można stworzyć tylko jeden opis dla jednej tabeli.

Przykład użycia

<caption>Opis tabeli</caption> aa</td>ab</td>ac</td> </tr> ba</td>bb</td>bc</td> </tr> ca</td>cb</td>cc</td> </tr> </table>


<table border="1" rules="all">
<caption>Opis tabeli</caption>
<tr><td>aa</td><td>ab</td><td>ac</td></tr>
<tr><td>ba</td><td>bb</td><td>bc</td></tr>
<tr><td>ca</td><td>cb</td><td>cc</td></tr>
</table>

<h2>Atrybuty opcjonalne </h2>

Atrybut ten ma status [[(X)HTML/Deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict jest zabroniony! W zamian należy używać styli [[CSS]].

* [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - wyrównanie tekstu w poziomie ([[(X)HTML/Deprecated|Przestarzały]], użyj styli [[CSS]]) 

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy