Ul

`

  • `</h1>

Definiuje nieuporządkowaną listę.

Zobacz też: Li Ol

Przykład użycia

Japonia</li> Chiny</li> </ul>


<ul>
     <li>Japonia</li>
     <li>Chiny</li>
</ul>

<h2>Atrybuty opcjonalne </h2>

<b>Atrybuty te mają status [[(X)HTML/Deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict są zabronione!</b> W zamian należy używać styli [[CSS]].

* [[(X)Html/Atrybuty/type]] - definiuje rodzaj listy
* [[(X)Html/Atrybuty/compact]]

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy