Address

Ktos

`<address>`

Znacznik <address> jeste elementem, który ma służyć do oznaczania danych kontaktowych autora dokumentu, nie musi być to adres. Jest to jeden z najdziwniejszych znaczników w specyfikacji HTML, najprawdopodobniej ma służyć informacjami o sposobie kontaktu z autorem drogą elektroniczną i nie powinien zawierać adresów pocztowych.
<font color="red">
Uwaga! Ta interpretacja nie musi być właściwa i opiera się tylko na specyfikacji języka HTML 4.01 opublikowanej przez W3C.</span>

Znacznik <address> jest zmorą projektantów marzących o czystości kodu, bo może zawierać tylko elementy liniowe, co powoduje, że w przypadku chęci stworzenia nowej linii należy dodać znacznik <br /> - stąd niektórzy miłośnicy kodu bez tak wizualnych znaczników tworzą dodatkowe elementy <span>, którym poprzez CSS nadają właściwości Display wartość block.

Przykład użycia

Wpisz

<address> Jan Kowalski, kontakt z Janem Kowalskim, autorem tekstu </address>


<h3>Wynik</h3>
<address>
<a href="mailto:[email protected]">Jan Kowalski</a>, 
kontakt z Janem Kowalskim, autorem tekstu
</address>

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy