Bdo

Coldpeer

`<bdo>`

Znacznik <bdo> określa kierunek dla danego fragmentu tekstu. Musi zawierać on atrybut Dir.

Przykład

Wpisz

<bdo dir="rtl">To jest tekst...</bdo>


<h4>Wynik</h4>
<bdo dir="rtl">To jest tekst...</bdo>

<h2>Obowiązkowe atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]
<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy