Target

Ktos

Znaczniki A oraz Form posiadają atrybut target, który ma w założeniu precyzować, gdzie ma otworzyć się dokument pod odnośnikiem. Zwykle jest to stosowane w połączeniu z ramkami.

Atrybut target może przyjmować wartości:

  • _blank - ładuje dokument do nowego okna
  • _self - zamienia dokument w ramce, z której dokonujemy skoku
  • _top - ładuje dokument do pierwszego w hierarchii naszych skoków
  • _parent - ładuje dokuement do elementu nadrzędnego w stosunku do tego, z którego dokonujemy skoku.
  • nazwa_ramki - ładuje dokument do wskazanej przez webmastera ramki

Kliknij, a Google otworzy się w nowym oknie


Atrybut target został oznaczony jako przestarzały w standardzie XHTML 1.0 Transitional i został usunięty w XHTML 1.0 Strict.

<dfn>Atrybuty i znaczniki oznaczone jako "przestarzałe" (deprecated) są błędami w "ścisłych" standardach (np. XHTML 1.0 Strict), a ich stosowanie nie jest zalecane także w dokumentach przejściowych (Transitional).

Znaczniki (i atrybuty) te mogą też zostać usunięte w następnych wersjach danego standardu (atrybut target nie istnieje już w XHTML 1.1)</dfn>

<h4>Dyskusja wokół atrybutu target</h4>
Wartość _blank atrybutu target powoduje otwarcie się dokumentu w nowym oknie (lub karcie - w zależności od ustawień przeglądarki). W3C nie zaleca tego rozwiązania, wskazując na fakt, że nie możemy narzucać użytkownikowi jak ma oglądać stronę. Także ma to wpływ na odbiór strony przez osoby niepełnosprawne i nie jest zalecane przez Web Accessibility Initiative. Z drugiej strony może to być jednak wygodne rozwiązanie.

Na temat atrybutu target <a href="http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=81926">wybuchła dyskusja na forum</a> serwisu.

1 komentarz

"wybuchła" to dobre określenie :)