Rev

mephir

Atrybut definiuje odwrotne relacje między dokumentem bieżącym a docelowym. Nie jest obsługiwany przez przeglądarki.

Wartości atrybutu

nazwa - lista nazwa odnośników

Atrybut używany w znacznikach

[[(X)HTML/A]], [[(X)HTML/Link]]

Przykład

4programmers.net ```

0 komentarzy