Rev

mephir

Atrybut definiuje odwrotne relacje między dokumentem bieżącym a docelowym. Nie jest obsługiwany przez przeglądarki.

Wartości atrybutu

nazwa - lista nazwa odnośników

Atrybut używany w znacznikach

A, <link> - odnośnik

Przykład

4programmers.net

0 komentarzy