Rel

mephir
Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

Atrybut definiuje relacje między dokumentem bieżącym a docelowym.

Wartości atrybutu

nazwa - lista nazwa odnośników

Atrybut używany w znacznikach

A, Link

Przykład

4programmers.net

4 komentarzy

Nie jest obsługiwany przez przeglądarki?
To po co to:
<link rel="stylesheet" ...>
<link rel="shortcut icon" ...>


? :>

nie jest obsługiwany w znaczniku "a" ;)

No właśnie ;] Ale to nie powód, by pisać, że "nie jest obsługiwany przez przeglądarki". Wiem, czepiam się

Hmm.. Przecież jest obsługiwany przez znacznik "a". Dzięki temu zrobiłem sobie odpowiednik target="_blank" (za pomocą JS) dla XHTML: .