Zalążki artykułów

Akcje

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 289 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Artykuł  został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!


W tym artykule zajmiemy się językiem ActionScript, czyli język używany we Flashu. Postaram się jak najdokładniej opisać okno edycji kodu, oraz wszystkie akcje.
Spis treści

     1 Okno edycji kodu
     2 Lista poleceń
          2.1 Basic Actions
               2.1.1 Go To
               2.1.2 Play
               2.1.3 Stop
               2.1.4 Toggle High Quality
               2.1.5 Stop All Sounds
               2.1.6 Get URL
               2.1.7 FSCommand
               2.1.8 Load Movie
               2.1.9 Unload Movie
               2.1.10 Tell Target
               2.1.11 If frame is loaded
               2.1.12 On Mouse Event


Okno edycji kodu


Aby uruchomić okno edycji kodu należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na obiekcie np. Movie Clip i wybrać pozycję Actions. Pokaże się okno:


1. Lista poleceń do wyboru
2. Edytor kodu
3. Szybka edycja kodu (Panel dostępny w trybie NORMAL)

Lista poleceń


Teraz opiszę do czego służą i jak wykorzystać polecenia dostępne w programie.

Basic Actions


Go To


Za pomocą tego polecenia możemy przejść do dowolnej klatki animacji.

Przykład użycia:
gotoAndPlay ("Scene 1", 1);

Play


To polecenie rozpoczyna odtwarzanie animacji.

Przykład użycia:
play ();

Stop


To polecenie zatrzymuje odtwarzanie animacji.

Przykład użycia:
stop ();

Toggle High Quality


Wykonanie tego polecenia powoduje zmianę jakości animacji

Przykład użycia:
toggleHighQuality ();

Stop All Sounds


Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich dźwięków

Przykład użycia:
stopAllSounds ();

Get URL


Przechodzi do wskazanej w parametrze URL strony

Przykład użycia:
getURL ("www.twojastrona.pl/cos.html");

FSCommand


Wywołuje polecenia odtwarzacza Flash Player

Więcej: Metoda FSCommand

Load Movie


Ładuje plik SWF lub JPEG do Flash Player'a

Przykład użycia:
loadMovieNum ("http://strona.pl/obrazek.jpeg", 0);

Unload Movie


Usuwa załadowany plik SWF lub JPEG

Przykład użycia:
unloadMovieNum (0);

Tell Target


Kontroluje klip docelowy

Przykład użycia:
    tellTarget ("klip") {
instrukcje;
    }

If frame is loaded


Sprawdza czy określona klatka/scena jest załadowana

Przykład użycia:
ifFrameLoaded(scene, frame) {
   instrukcje do wykonania jeżeli jest załadowana;
}

On Mouse EventBrak danych. Jeżeli potrafisz opisz to polecenie!