WinAPI

RegisterClass

  • 2008-08-22 11:38
  • 2 komentarze
  • 1754 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Funkcja RegisterClass rejestruje klasę okna w systemie Windows, aby można było utworzyć potem okno funkcją CreateWindow lub CreateWindowEx.

Wzór:
// C
ATOM RegisterClass( const WNDCLASS *lpWndClass ) ;

Parametry:
  • lpWndClass - wejście ; wskaźnik do klasy okna. Przed użyciem funkcji musisz podać wszystkie dane do klasy.

Zwracane wartości:
Jeżeli wywołanie funkcji się powiedzie zwracana adres klasy ATOM, która jest unikalna dla nazwy klasy okna. Wartość ATOM może być używana tylko przez funkcje CreateWindow, CreateWindowEx, GetClassInfo, GetClassInfoEx, FindWindow, FindWindowEx, UnregisterClass oraz metodę IActiveIMMap::FilterClientWindows.
W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość NULL( zero ).

Wymagania dla funkcji

    Biblioteki dll                   user32.dll
    Pliki nagłówkowe           Winuser.h, include Windows.h
    Biblioteki lib                   User32.lib
    System operacyjny        Windows 95, Windows NT 3.1
    Kodowanie                        ANSI.


Tłumaczenie na podstawie: ms633586(VS.85).aspx

2 komentarze

komputer098 2008-08-22 11:37

Ops... już poprawiłem

manfredek 2008-08-20 02:05

<quote=komputer098>Poszerzona (...) o jeden parametr</quote>
Ale bzdura!