WinAPI

PathIsExe

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 305 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
int PathIsExe(
    LPCWSTR szfile
);

// Delphi
function PathIsExe(szfile: PWChar): Boolean; stdcall; external 'shell32.dll' name 'PathIsExe';


Funkcja PathIsExe sprawdza, czy podana nazwa pliku jest nazwą pliku wykonywalnego (z rozszerzeniem .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com, lub .scr).

Parametry:
szfile
Nazwa pliku do sprawdzenia.

Zwracana wartość:
Jeśli nazwa jest nazwą pliku wykonywalnego, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).


Minimalna wersja systemu operacyjnego:
Windows 2000


Zobacz też: