WinAPI

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 6957 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

Windows API


Windows API (Windows Application Programming Interface), zwane też WinAPI, jest zbiorem funkcji, stałych i zmiennych potrzebnych i umożliwiających działanie programu w systemie operacyjnym Windows.

Zbiór ten jest bardzo obszerny i zawiera funkcje zarówno do tworzenia okien programow, menu, przycisków i innych elementów interfejsu użytkownika, jak i sprawdzania działań użytkownika, a także umożliwiające dostęp do innych aplikacji, funkcji sieciowych czy sprzętu w komputerze. Mianem WinAPI określamy standardowe funkcje przychodzące wraz z plikami .dll (w 16-bitowych wersjach z rozszerzeniem .exe) dostarczanymi z systemem - np. kernel32.dll, user32.dll, gdi32.dll czy wsock32.dll, znajdujące się w podkatalogach System i System32 w głównym katalogu systemu Windows. Ilość bibliotek rośnie wraz z każdą nową wersją Windows.
Obecnie znakomita wiekszość kompilatorów posiada odpowiednie pliki nagłówkowe umożliwiające korzystanie z WinAPI.

Dokumentacja do wszystkich funkcji WinAPI znajduje się na stronach MSDN (oczywiście po angielsku).
Oprócz WinAPI istnieją inne API i frameworki umożliwiające tworzenie oprogramowania pod Windows, np.: .NET (podstawy), podsystem POSIX</wiki> (tak, Windows serii NT jest zgodny z POSIX).

Opis funkcji WinAPI (po angielsku):

Opis powstał częściowo na podstawie informacji z Wikipedii</wiki>

Artykuł  został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

  1. Kafelki
  2. Lista

MessageBeep

MessageBoxIndirect

MessageBoxEx

MessageBox

CopyFile

CreateFile

ReadFile

WriteFile

SetFilePointer

Beep

RegisterWindowMessage

ReadProcessMemory

WriteProcessMemory

GetLastError

CreateThread

EnumWindows

EnumChildWindows

EnumWindowsProc

EnumChildProc

1 komentarz

Adam Boduch 2006-01-10 12:40

Hmm... trzeba pomyśleć nad wyglądem tej strony.