Win32

Win32 to nazwa 32-bitowej bazy programistycznej zastosowanej w nowszych wersjach systemów operacyjnych produkowanych przez firmę Microsoft. Wcześniejsza wersja bazy programistycznej Microsoft Windows nosiła nazwę Win16.

Na Win32 składają się funkcje w języku C w postaci dynamicznych bibliotek (DLL), z których najważniejsze to:

  • kernel32.dll
  • user32.dll
  • gdi32.dll

Źródło: Wikipedia</wiki>