Programowanie w języku Pascal

Sterowniki BGI - informacje ogólneWstęp


Na początek troszkę historii. Jeszcze w czasach gdzie DOS wiódł prymat, o DX i OpenGl słyszeli nieliczni a całe zastępy programistów pisały w C lub Pascalu (Turbo, Borland, Free Pascal Compiler) firma borland opracowała sterowniki do tworzenia podstawowych prymitywów graficznych w 2D. W skrócie nazwano je BGI (Borland Graphics Interface). Był to szereg plików o rozszerzeniu *BGI znajdujących się w folderze BGI. Dociekliwi znajdą równierz pliki *CHR, które są niczym innym jak plikami definiującymi kroje czcionek (odpowiednik plików *TTF - True Type Font).

W internecie można było spotkać bardzo dużo "silników" graficznych pisanych przez niezależnych programistów. Najczęściej jednak były to silniku operujące na trybie 320x200 pisane praktycznie w czystym assemblerze a to za sprawą bardzo małej prędkości BGI. Niemniej do prostej prezentacji w zupełności starczało. Domyślnie dla TP w folderze można spotkać następujace pliki:

 • ATT.BGI
 • CGA.BGI
 • EGAVGA.BGI
 • HERC.BGI
 • IBM8514.BGI
 • PC3270.BGI
 • VESA16.BGI
Z tej listy liczą się tak naprawdę tylko dwa (kto posiada karty graficzne Hercules?) a mianowicie EGAVGA i VESA16. Pierwszy z nich to podstawowy sterownik umożliwiający pracę w rozdzielczości 640x480p. Drugi z nich to sterownik pod nowsze karty graficzne pracujące w standardzie VESA. Umożliwiał on programowanie wysokich rozdzielczości (1280x1024 to nie był już problem). Największym jednak ograniczeniem owych sterowników była ich głębia koloru. Obsługiwały one tylko 16-kolorową paletę. Swojego czasu w internecie pojawiło się rozszerzenie o plik SVGA256.BGI. Tutaj już było pole do poisu. 256 kolorów i rozdzielczość taka jaką monitor mógł przetworzyć.

Komunikacja aplikacji ze sterownikiem


Do poprawnej pracy aplikacji wykorzystującej owe sterowniki wymagane było podanie ścieżki dostępu do plików *.BGI. Tu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podaje się tylko położenie plików a nie konkretny plik. Za dobór właściwego odpowiadała procedura InitGraph (o której za chwilkę). Była jeszcze inna opcja, nieco bardziej skomplikowana, ale też bardziej przenośna - sterowniki można było zlinkować do progamu. Niestety tak samo jak w przypadku dołączania bibliotek *dll rozmiar aplikacji rozrastał się o wielkość sterowników.

Inicjacja poprzez podanie ścieżki dostępu:


VAR
 Driver, Mode :Integer;
BEGIN
 Driver := Detect; // autodedekcja karty graficznej
 Mode := VGAHI; // ustalenie rozdzielczości
 InitGraph(Driver, Mode, 'C:\PASCAL\BGI'); // inicjacja trybu graficznego
 // (...)
 ProceduryGraficzne;
 // (...)
 CloseGraph; // Nie jest wymagane aby przejść do trybu tekstowego, aczkolwiek dobry zwyczaj zamykać to co się otwarło
END;


Jak widać obsługa trybu graficznego sprowadza się do kilku wierszy kodu a całość zawiera się pomiędzy InitGraph()..CloseGraph(). W przypadku kiedy sterowniki mają takie same położenie co aplikacja to ścieżka dostępu pozostaje pusta.

W przypadku kiedy aplikacja nie odnajdzie w podanej lokalizacji sterowników wygeneruje komunikat: "Graphics not initialized (use InitGraph)". Warto więc wyposażyć aplikację w mechanizmy obronne przed taką sytuacją. Jakie? Zależy od pomysłowości programisty.

Linkowanie do pliku wykonywalnego:


Tutaj jest nieco więcej zachodu ale zyskuje się na stabilizacji aplikacji. Sterownik i aplikacja stanowią zintegrowaną całość. Po pierwsze trzeba zaopatrzyć się w pliki *.obj (programujący w C i ASM bardziej wiedzą jakie to pliki chodzi). Można szukać gotowych lub dokonać konwersji pliku *BGI na plik *.OBJ za pomocą BINOBJ.EXE. Program wymaga następujących parametrów:

 1. Nazwa pliku *.BGI
 2. Nazwa pliku *.OBJ
 3. Nazwa procedury (będzie potrzebny jej adres do linkowania)
BINOBJ.EXE egavga.bgi egavga.obj EgaVgaDriverProc


Oto kod odpowiedzialny za linkowanie.
UNIT RegBGI;
 
INTERFACE
 
PROCEDURE RegisterBGI; { rejestracja sterownikow *.BGI }
 
IMPLEMENTATION
 
// dołączenie pliku do modułu
PROCEDURE EgaVgaDriverProc; EXTERNAL;
{$L EGAVGA.OBJ }
 
PROCEDURE Abort(Msg : STRING);
BEGIN
 Writeln(Msg, ': ', GraphErrorMsg(GraphResult));
 Halt(1);
END;
 
PROCEDURE RegisterBGI;
BEGIN
 IF RegisterBGIdriver(@EGAVGADriverProc) < 0 THEN
  Abort('EGA/VGA');
END;
 
END.


Podczas dołączania sterowników do aplikacji ścieżka dostępu musi być pusta.

PROGRAM Demo;
 
USES RegBGI;
 
VAR
 Driver, Mode :Integer;
BEGIN
 Driver := Detect; // autodedekcja karty graficznej
 Mode := VGAHI; // ustalenie rozdzielczości
 InitGraph(Driver, Mode, ''); // inicjacja trybu graficznego
 // (...)
 ProceduryGraficzne;
 // (...)
 CloseGraph; // Nie jest wymagane aby przejść do trybu tekstowego, aczkolwiek dobry zwyczaj zamykać to co się otwarło
END;


Instalacja własnego sterownika


Jak pisałem wyżej w internecie jest dostępny sterownik SVGA256.BGI. Aby móc go jednak użyć konieczna jest jego instalacja. Dużo nie opisując zamieszczam kod modułu wraz z przedefiniowanymi trybami graficznymi.
{------------------------------------------}
{                     }
{ Modul do obslugi wysokich rozdzielczosci }
{ w trybach 256 kolorowych. Tryby dostepne }
{ tylko dla standardu VESA i SVGA     }
{                     }
{------------------------------------------}
 
UNIT Svga256;
 
INTERFACE
 
USES Graph, Crt;
 
CONST
 { dostepne tryby graficzne }
 v320x200  = 0;
 v640x400  = 1;
 v640x480  = 2;
 v800x600  = 3;
 v1024x768 = 4;
 v1280x1024 = 5;
 
{ funkcje ustawiamy jako daleka po to by moc ja swobodnie wywolac }
FUNCTION DetectSvga256 : Integer; FAR;
PROCEDURE InitSvga256(Path :STRING);
 
IMPLEMENTATION
 
VAR GraphDriver, GraphMode, GrErr : integer;
 
PROCEDURE InitSvga256(Path :STRING);
BEGIN
 GraphDriver := InstallUserDriver('SVGA256', @DetectSvga256);
 GraphDriver := DETECT;
 InitGraph(GraphDriver, GraphMode, Path);
 GrErr := GraphResult;
 IF GrErr AND $80 = $80 THEN GrErr := GrErr OR $FF00;
 IF GrErr <> grOK THEN
  BEGIN
   ClrScr;
   Writeln('Graphics error: ', GraphErrorMsg(GrErr));
   Halt(1);
  END;
 SetColor(White);
END;
 
FUNCTION DetectSvga256 : Integer;
BEGIN
 DetectSvga256 := v640x480;
END;
 
END.


Użycie jeszcze łatwiejsze:
PROGRAM Demo;
 
USES Svga256;
 
BEGIN
 InitSvga256('C:\PASCAL\BGI');
 // (...)
 ProceduryGraficzne;
 // (...)
 CloseGraph;
END;

</code>

11 komentarzy

SebaZ 2008-03-18 09:14

Przecinek po spacji, a nie przed nią? Wątpię...

SebaZ 2008-03-18 07:20

Kto Cię uczył stawiać przecinki?

Coldpeer 2008-03-19 17:37

Oleksy: zakładka 'Przenieś' (zmienilem)

Oleksy_Adam 2008-03-19 11:19

Znalazłem  chwilkę  czasu  i  chęci  na  zrobienie  upgrade  oryginalnej  wersji  arta.  Mam  nadzieję,  że  poziom  merytoryczny  nieco  wzrósł. Prośba do bardziej zaawansowanych o zmianę tytułu na: "Sterowniki BGI - informacje ogólne" lub coś w tym stylu. Ja nie wiem gdzie zmienić tytuł :)

lukasz1235 2008-03-18 21:21

<quote>Nie edytujcie tego artykułu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</quote>
Nie krzycz tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie jesteśmy głusi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nav 2008-03-18 21:09

Zapoznaj się z zasadami redagowania artykułów, to nikt nie będzie miał powodu aby edytować.

cyriel 2008-03-18 21:05

<quote>PS : Nie edytujcie tego artykułu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</quote>
A czytać możemy?? [rotfl]

reichel 2008-03-18 17:12

che  che  obszerny  a  jakze  i  to  jeszcze  ja  dowalilem  troche  nekrofili  :)
<quote>... ze  chce  wykorzystac  jakiegos  trupa ...</quote>

reichel 2008-03-18 10:44

... chyba ... to po co piszesz, sprawdz i napisz.
W doataku jak ktos jeszcze pisze w dos'ie, to calkiem mozliwe, ze chce wykorzystac jakiegos trupa i niekoniecznie musi byc egavga.bgi (tak to jest ok nie  ... chyba ...).