Sense script

Poznaj sense script 1.3

Poznaj sense script 1.3.0!


Spis treści

     1 Poznaj sense script 1.3.0!
     2 C-podobne operacje matematyczne
          2.1 Przykłady:
               2.1.1 math
               2.1.2 set
               2.1.3 Module.uCalcul
                    2.1.3.1 Więcej o module uCalcul
     3 Operacje logiczne (logic)
          3.1 Czego więcej potrzebujemy?
     4 Zdobądź to!
     5 Changelog - opis zmian


Cóż... jeżeli rzucimy okiem na sense script w wersji 1.3.0 i wersje niższe (np. 1.2.0) to możemy zobaczyć, że sense script 1.3 jest o wiele, wiele, wiele lepszy, szybszy i łatwiejszy w użytku. W tym artykule pokażę Ci główne zmiany pomiędzy ss1.2 i ss1.3


C-podobne operacje matematyczne


Co była najgorszą rzeczą w sense scripcie? Set, math i Modul.uCalcul... nigdy ich nie lubiliśmy - musieliśmy je ciągle używać... Marnowanie czasu! W 1.3.0 możesz używać C-podobną składnię, tam gdzie używasz set, math, czy Module.uCalcul bez pisania tego!


Przykłady:


math


Chcemy, aby a wynosiło b * 2
Musieliśmy pisać:
math(a, '*[b] * 2');
Teraz możemy zapisać to samo w ten sposób:
a = *[b] * 2;

Proste i łatwiejsze, nie sądzisz?
Oczywiście wciąż możemy używać starych funkcji :)

set


Chcemy, aby a wynosiło 3
Musieliśmy pisać:
set(a, 3);
Teraz możemy zapisać to samo w ten sposób:
a=3;
O wiele, wiele, wiele lepiej!
Ale... nic nie jest idealne :P W obecnej wersji to działa jedynie dla liczb (integer), login (1/0), ale nie dla tekstu (string). To nadejdzie w następnych wersjach.

Module.uCalcul


Chcemy do zmiennej y pobrać aktualny rok.
Musieliśmy pisać:
Module.uCalcul(y, 'Year(_NOW)');
Teraz możemy zapisać to samo w ten sposób:
y=Year(_NOW);
Łatwe, prawda?

Więcej o module uCalcul


Więcej o operacjach, zmiennych i stałych w module uCalcul możesz przeczytać w wiki sense scriptu: http://ss-wiki.isgreat.org/

UWAGA! Każda nie poprawna operacja matematyczna nie jest brana jako nie poprawna, ale jako komentarz!


Operacje logiczne (logic)


Teraz operacje logiczne (logic) są proste do nauki i używania
Spójrz na ten przykład
boo = *[a_b] OR (*[b_b] AND *[c_b]);
boo będzie 1 jeżeli a_b będzie 1 , lub jeżeli b_b i c_b będzie 1.

Czego więcej potrzebujemy?


Niektóre funkcje zwracają 'True'/'False', ale niektóre operacje logiczne wymagają 1/0. To właśnie dlatego w sense script 1.3.0 mamy dwie bardzo użyteczne funkcje:
Conv.LogicToBool(logiczny_integer; bool);
i
Conv.BoolToLogic(bool; logiczny_integer);
Od wersji 1.3.0 te funkcje są bardzo ważne.


Zdobądź to!


Możesz pobrać najnowszą wersję Jądra sense script pod adresem http://code.google.com/p/sense-script/ lub ss.6669.pl (alias) w dwóch formach, jak zwykle: instalatora exe oraz archiwum 7-zip.
Adres działu download to: http://code.google.com/p/sense-script/downloads/list


Changelog - opis zmian


W sense script jest kilka nowych funkcji, jak obsługa schowka systemowego (!). Nie myślę, żeby było to na tyle ważne, że muszę to tłumaczyć

Jest też wiele małych zmian i ważnych poprawek błędów i bugów. Changelog, czyli lista zmian na wiki (ss-wiki.isgreat.org) jest warta przeczytania.

Wiki, jak i changelog jest pisany w j. Angielskim.