Recenzje

Jak pisać recenzję książki

  • 2005-12-22 11:54
  • 1 komentarz
  • 954 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Recenzja, omówienie utworu literackiego, spektaklu teatralnego, wystawy, koncertu, pracy naukowej itp., przeznaczone na użytek wewnętrzny (np. opinia wydawnicza oceniająca proponowane do druku dzieło) lub publikowane w prasie i in. środkach masowego przekazu.

Recenzje teatralne w Polsce zaczęli uprawiać tzw. Iksowie w Gazecie Korespondenta Warszawskiego od 1815, sygnując je podpisem X. W XX w. do najbardziej znanych polskich recenzentów teatralnych zaliczają się m.in.: T. Boy-Żeleński, A. Słonimski, J. Kott, E. Csató, K. Puzyna, M. Fik.

Recenzja przybiera różne formy: od zwięzłej noty po formy felietonowe czy eseistyczne, w zależności od miejsca i charakteru publikacji. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku prac naukowych, może przybrać kształt obszernej rozprawy czy studium.

To tyle jeśli chodzi o definicję słowa recenzja jakie podaje encyklopedia WIEM.

Założeniem tego działu jest publikowanie recenzji książek, jedynie o tematyce informatycznej. Inne recenzje będą kasowane.

Recenzja to nie tylko sprawozdanie, suchy opis książki. Czyli nie można ograniczać się do opisu, o czym książka traktuje, tematyce, spisie rozdziałów itp. Należy także załączyć swoje osobiste odczucia, przemyślenia. Czego w tej książce brakuje, co można by dodać? Tak więc niech recenzja składa się z dwóch części: obiektywnej oraz subiektywnej (własnych przemyśleń).

Podczas pisania recenzji można używać HTML, tak więc stosuj go! Dobrym rozwiązaniem jest wyświetlanie na początku recenzji okładki książki oraz informacji o niej: ISBN, wydawnictwo, cena, ilość stron oraz ewentualne dodatki (płyta CD, dyskietka). Jako, że na razie na serwer nie można dodawać żadnych załączników można pobierać okładki z serwera wydawnictwa - np.
<img src="http://wydawnictwo.com/ksiazka/okladka1034.jpg">

Można także umieszczać odnośniki do stron wydawnictwa, gdzie możliwe jest zakupienie książki.

Możliwe jest dodawanie kilku recenzji tej samej książki.

Zalecane jest korzystanie z ew. pluginów oferowanych przez wydawnictwo. Np. wyd. Helion udostępnia wybrane pluginy, które opisane zostały tutaj. Można z nich korzystać - np. do wyświetlania spisu treści książki można użyć następujeco kodu:

<script src="http://helion.pl/plugins/spis.cgi?id=ident&nr=260w"></script>


W miejsce ident należy podać identyfikator ksiązki.

1 komentarz

Patyk 2005-12-22 12:40

<quote>Tak więc niech recenzja składa się z dwóch części: obiektywnej oraz subiektywnej (własnych przemyśleń). </quote>Powinno być IMHO "opisowej" zamiast "obiektywnej"...