Uwaga! Oferta jest nieaktywna ponieważ dnia 2016-08-12 09:54 upłynął termin składania ofert. Informacje mogą być nieaktualne

STARSZY ANALITYK

  • Warszawa
  • Umowa o pracę

Opis oferty

W związku z dynamicznym rozwojem oraz planami inwestycyjnymi poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

STARSZY ANALITYK

Wymagania i obowiązki

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• minimum 5-letnie doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań systemowych/biznesowych,
• minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku analityka biznesowego lub systemowego,
• doświadczenie w przygotowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji projektowej,
• doświadczenie w prowadzeniu Biura Projektu (raportowanie, sprawozdawczość, organizacja spotkań, kontakty z uczestnikami projektu),
• doświadczenie w projektach w charakterze osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zakresem projektu i jego zmianami,
• umiejętność modelowania procesów biznesowych (BPMN/UML lub równoważne),
• znajomość co najmniej jednego z narzędzi CASE Enterprise Architect, MS Visio, JMeter lub równoważnych (takich, które umożliwiają tworzenie przypadków użycia zgodnie z UML 2.0, diagramów klas, aktywności, sekwencji, generowanie dokumentacji oraz prototypowanie)
• umiejętność tworzenia dokumentacji, w szczególności dokumentowania wymagań systemowych,
• umiejętność modelowania wymagań, procesów biznesowych, danych oraz znajomości zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania, w szczególności: zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianą,
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej i biznesowej,
• doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i systemowej,
• doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności dla nowych rozwiązań informatycznych oraz zmian istniejących systemów,
• znajomość co najmniej jednej z metodyk zarządzania projektami, np. PRINCE 2, PMBoK, lub równoważne.

Oferujemy

  • Niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon
  • Elastyczną formę współpracy: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna (działalność gospodarcza).
  • Możliwość uczestniczenia w dużych, prestiżowych i unikalnych projektach w skali kraju.
  • Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy.

O Eversoft Sp. z o.o.

Eversoft Sp. z o.o. jest dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT. Posiadamy bogate doświadczenie oraz wiedzę ekspertów branżowych i technologicznych. Jesteśmy dynamiczną firmą nastawioną na ciągły rozwój. Realizujemy ogólnopolskie projekty informatyczne w zakresie doradztwa, wdrożeń i eksploatacji oraz wytwarzania oprogramowania.
Aplikuj na to stanowisko