Programowanie w języku PHP

Wzorce Projektowe

Wzorce projektowe


Spis treści

     1 Wzorce projektowe
          1.1 MVC
               1.1.1 Model
               1.1.2 Widok
               1.1.3 Kontroler
          1.2 Singleton
          1.3 Dekorator
          1.4 Strategy
          1.5 Obserwator
          1.6 Adapter
          1.7 Na koniecNa początku wypada wyjaśnić co to są te tytułowe wzorce projektowe. Otóż wzorzec projektowy (z ang. design pattern) to rozpowszechnione w społeczności programistów danego języka (bądź ogólnie programistów) rozwiązanie powszechnego problemu, sytuacji, z którą możemy się spotkać w czasie projektowania aplikacji. Wzorzec określa dany problem, prezentując jedno, lub więcej jego  rozwiązanie.

Stosowanie wzorców tworzy kod znacznie czytelniejszym, przejrzystszym, łatwiejszym do modyfikacji zarówno przez siebie, jak i innego programistę, który miałby za zadanie rozwijać projekt. Dzięki nim nie jesteśmy zmuszani wynajdować na nowo koła i samodzielnie rozwiązywać postawionego przed nami zadania.Wzorce są ściśle powiązane z programowaniem obiektowym (<abbr title="Object Oriented Programming">OOP</abbr>), więc korzystanie z nich z pewnością umocni naszą umiejętność myślenia w kategoriach obiektowych, zamiast pisania kodu strukturalnego. Wszystkie wzorce prezentowane są raczej w PHP5, który niesie ze sobą nowy, rozwinięty model obiektówki. Gdy nie znamy jeszcze możliwości nowej wersji języka, a także jej składni polecam serię artykułów na webicty.pl - Programowanie obiektowe w PHP5 cz.1 Programowanie obiektowe w PHP5 cz.2  Programowanie obiektowe w PHP5 cz.3


Zadaniem, które postawiłem sobie pisząc ten tekst jest przedstawienie podstawowych wzorców programistom, którzy nie mieli z nimi do czynienia, bądź ich nie rozumieją. Wzorce są bardzo powszechne wśród programistów PHP, dzięki czemu natrafimy na implementacje w naszym kochanym języku. Nie mowa tu o języku polskim, bo akurat zbyt wielu polskojęzycznych tekstów wielu w Sieci nie ma, więc wyłowione prze ze mnie perełki prezentuję na końcu artykułu.

We wszystkich zamieszczonych przykładach bardzo istotne sa komentarze, dlatego proszę o uważną lekturę :]

MVC


Jest to tak powszechny wzorzec, że często zapominamy o tym, że również należy do tej grupy. Jednak niektórzy początkujący koderzy z niego nie korzystają dlatego postanowiłem go opisać.

MVC to skrót od Model-View-Controller czyli Model-Widok-Kontroler. Polega on na oddzieleniu 3 warstw aplikacji od siebie - warstwy modelu danych (np. Bazy danych, pliki), warstwy  odpowiadającej za interfejs użytkownika (np. html, rss) i warstwy kontrolującej całą aplikacją.

Model


Warstwa Modelu odpowiada za pobieranie danych z określonego źródła. Może to być baza danych, mogą to być pliki lub inny byt pozwalający na trwałe przechowywanie danych, które model może pobrać lub zmodyfikować. Zwykle do każdej części aplikacji mamy osobny model - np. użytkownicy, newsy czy artykuły.

Przykładowa klasa modelu:

class NewsModel {
  /**
   * Pobiera newsy z bazy danych
   * @param integer $limit Limit zapytania
   * @param integer $offset Offset zapytania
   */
  public function get($limit, $offset= '') {
    #pobieranie i zwracanie newsów
  }
}
 
$news= new NewsModel();
$listaNewsow= $news->get(10);


Dzięki podobnym rozwiązaniom manipulacja danymi jest niezwykle prosta, a dodatkowo modyfikacja takiej klasy jest łatwa i co ważne - korzystanie z modelu nie zmusza nas do zmiany kodu w wielu miejscach, jak to by było zwykle przy strukturalnej budowie aplikacji. Niezwykle przydaje sie tu klasa do obsługi bazy danych, która również rozwiązuje wiele problemów.

Dobrze jest mieć klasę abstrakcyjną modelu, którą będziemy rozszerzać. Jeżeli stworzymy spójną strukturę tych klas a także np. strukturę tabel w bazie danych będziemy mogli tworzyć niezwykle uniwersalne klasy, które w minimalnym stopniu będą  musiały rozszerzać klasą abstrakcyjną (np. zapisanie w polu obiektu nazwy tabeli i pola identyfikacyjnego). To pozwala również na takie cuda (Active Record):

$news=new News();
$news->title='Tytuł';
$news->content='Treść newsa';
$news->save();


Widok


Klasa widoku to zwykle jakiś system szablonów - chociażby krytykowany przez wielu Smarty. Ten system szablonów, mimo wad, jakie się mu zarzuca jest moim zdaniem idealny dla początkującego programisty, by ten zrozumiał jak rozdzielać kod PHP od HTML-a, a więc w zasadzie Kontroler od Widoku. To początkuje myślenie o budowie aplikacji zgodnie z MVC.

Pewnie najlepszym rozwiązaniem jest system szablonów z PHP, a nie z bezsensownymi klamrami w stylu smarty, jednak musi to być oddzielone od właściwej aplikacji, a więc kontrolera, bo zmieszanie ich tworzy przede wszystkim niepotrzebny burdel w kodzie, jest on nieczytelny, trudny w modyfikacji i nieelegancki.


Kontroler


Kontroler to obiekt kontrolujący całą aplikację. Przyjmuje on parametry z danego źródła - np. z tablicy $_GET i w zależności od nich aktywuje konkretną akcję. Akcje tworzą instancje modeli, które dają im dostęp do danych, a następnie poprzez obiekty widoku tworzą interfejs użytkownika.

Przykładowa implementacja kontrolera, wraz z widokiem i modelem z poprzedniego przykładu:

class View {
  public function parseTemplate($templateName, $data) {
    #wczytujemy dany template i parsujemy go z użyciem danych przekazanych w parametrze
  }
}
class Controller {
  private $_view, $_newsModel;
 
  public function __construct() {
    #sprawdzamy czy istnieje metoda i wywołujemy ją jeżeli tak, inaczej domyslna metoda czyli index
    if (method_exists($this, $_GET['akcja']))
      $this-> $_GET['akcja'] ();
    else
      $this->index();
  }
 
  public function index() {
    $this->_newsModel= new NewsModel();
    $this->_view= new View();
    echo $this->view->parseTemplate('news', $this->_newsModel->get(10)); #przekazujemy pobrane newsy

  }
}Takie rozdzielenie kodu tworzy aplikację łatwo modyfikowalną - w prosty sposób możemy zmienić konkretne elementy - jak np. wygląd, źródło odbioru danych itp. Program staje się rozszerzalny, a niezależność warstw pozwala na powtórne wykorzystanie kodu.

Kontrolerów zwykle w aplikacji jest wiele - newsy, artykuły, strony kontaktowe itd. Wszystkie powinny dziedziczyć jednak z jednej abstrakcyjnej klasy kontrolera, która powinna zapewniać spójny interfejs.

Bez zrozumienia i korzystania z MVC bardzo ciężko o pojęcie innych wzorców.  Jeżeli dalej jest ciężko to polecam Wprowadzenie do MVC.


Singleton


Singleton to najpowszechniejszy, obok MVC wzorzec projektowy, uznawany również za antywzorzec, ale o tym za chwilę.

Wielokrotnie podczas pisania kodu potrzebujemy jakiegoś obiektu, który powinien posiadać jedynie jedną instancję, tj. jedynie jeden fizyczny obiekt tej klasy powinien istnieć. Przykładem na to jest chociażby obiekt łączący się z bazą danych, obiekt zawierający konfigurację  czy też po prostu odpowiadający za kierowanie całą aplikacją. Do takich działań nadaje się Singleton.

Często singleton jest obwiniany o zastępstwo zmiennych globalnych, jedynie w bardziej przystępnej formie - idea jest ta sama. Szczególnie uwidacznia się to, gdy stosujemy ten wzorzec zbyt często. O tym problemie możemy przeczytać na blogu Splatch'a.

Zasada działania singletonu polega na przechowywaniu przez niego statycznego pola, które jest instancją tego właśnie obiektu (zatem singleton przechowuje sam siebie w statycznym polu). Najlepiej zrozumiemy to, gdy ujrzymy przykładową implementację wzorca:

class Singleton {
  static $instance;
  private $value='value1';
 
  /**
   * Prywatny konstruktor - uniemożliwia normalne utworzenie obiektu tej klasy
   */
  private function __construct(){}
 
  /**
   * Prywatna metoda __clone - uniemozliwia utworzenie kopii obiektu
   */
  private function __clone(){}
 
  /**
   * Zwraca instancję obiektu i tworzy ja gdy istnieje taka potrzeba
   */
  static function instance(){
    if(empty(self::$instance)) self::$instance=new Singleton;
    return self::$instance;
  }
 
  public function setVariable($value){
    $this->variable=$value;
  }
 
  public function getVariable(){
    return $this->variable;
  }
} 
Jak widać konstruktor, oraz magiczna metoda __clone odpowiadająca za tworzenie kopii obiektu są zadeklarowane z słowem kluczowym private - zapobiega ono wywołaniu tych funkcji z zewnątrz obiektu, co w przypadku tych dwóch funkcji uniemożliwia zarówno utworzenie obiektu ( new Singleton) jak i skopiowanie go (clone $instanceOfSingleton) poza obrębem klasy.

Najważniejsza część klasy - metoda instance(). Jest ona statyczna, zatem nie musimy mieć istniejącego obiektu tej klasy, by ją wywołać. Sprawdza ona czy statyczne pole instance jest puste - jeżeli tak, to przypisuje do niej nową instancję klasy, następnie ją zwracając. W przeciwnym wypadku tylko zwraca ten obiekt.

Pozostałe dwie funkcje oraz pole $variable umieszczone są tam w celach czysto testowych. Spójrzmy na kod:


$instance=Singleton::instance();
$instance->setVariable('value2');
echo $instance->getVariable();
 
echo '<br />';
 
$instance2=Singleton::instance();
echo $instance2->getVariable();Na początku tworzymy odniesienie do Singletona w zmiennej $instance. Przypisujemy jej polu $variable wartość value2 i wyświetlamy ją. Następnie tworzymy drugie odniesienie - $instance2 i wyświetlamy wartość jego pola $variable, za pomocą metody getVariable(). Co się okazuje? Modyfikacja obiektu za pomocą wskaźnika $instance zadziałała również dla drugiej zmiennej $instance2, gdyż obie zmienne wskazywały na ten sam obiekt - to właśnie idea singletona - w każdym miejscu kodu korzystamy z tego samego obiektu.

O singletonie, a także Registry Map poczytamy na blogu Athlana: Singleton, Registry Map

Dekorator


Dekorator rozszerza możliwości klasy o nowe rzeczy, bez modyfikacji jej struktury. Jest więc podobnym działaniem jak dziedziczenie i rozszerzanie klas w ten sposób. Jednak nie uwłaczając dziedziczeniu to korzystanie z niego zmusza nas do ciągłej modyfikacji kodu, przez co klasy stają się obszerne i właściwie gdy mamy do czynienia z podobnymi klasami - np. modelami okazuje się, że gdy mamy zamiar zmienić pewną część kodu, to zmieniać to musimy w każdym pliku.

Problem ten nie występuje, gdy mądrze zastosujemy Dekorator. Jego działanie opiera się zazwyczaj o spójny interfejs, do którego należy zarówno dekorator, jak i obiekt który ma być dekorowany, najważniejsze w tym procesie jest jedno - dla obiektu, użytkownika korzystającego z udekorowanej klasy nie ma żadnej różnicy w sposobie korzystania z niej - mogą oni być całkowicie nieświadomi tego, że nie korzystają z pierwotnego obiektu. Dlatego tak ważny jest tu interfejs, który zarówno identyfikuje obiekt, jak i zapewnia identyczny sposób korzystania z klasy.

Przykładowe zastosowanie dekoratora- logowanie zdarzeń, statystyki, manipulacja danymi przed jakimś wydarzeniem, systemy uprawnień użytkownika - jak widać dekorator sprawdza się na wielu polach walki.

Zacznijmy od przykładu bez dekoratora:

/**
 * Interfejs usługi
 */
interface Service{
  /**
   * metoda doAction ma za zadanie wywołania danej akcji o zadanych parametrach
   * @param string $actionName  Nazwa akcji
   * @param array $actionParams Parametry akcji
   */
  public function doAction($actionName, $actionParams);
}
 
/**
 * Usługa news - jak sama nazwa wskazuje służy do obsługi newsów
 */
class News implements Service{
  public function doAction($actionName, $actionParams){
    #robienie czegoś, np. wyswietlenie newsów, zaleznie od actionName i actionParams
  }
}
 
/**
 * Kontroler - kontroluje działanie aplikacji
 */
class Controller{
  private $_service;
 
  /**
   * Konstruktor przyjmuje parametry - jest to bardzo skrótowe podejście, zwykle konstruktor sam wybiera te parametry z danego requesta - np. z tablicy $_GET
   * @param string $actionName  Nazwa akcji
   * @param array $actionParams Parametry akcji
   */
  public function __construct($actionName, $actionParams){
 
    $this->_service=new News; #tworzenie nowej usługi
    $this->_service->doAction($actionName, $actionParams); #wywołanie akcji

  }
 
}


Na początku zaprezentowany jest interfejs Service, który implementować będą nasze usługi (typu News, Artykuły itede a także dekorator). Następnie widzimy przykładową implementację - klasę News, oczywiście bez treści, bo to nieistotne. Kolejna klasa to przykładowy, uproszczony kontroler. Widzimy, gdzie tworzona jest usługa i następnie wywoływana jego akcja.

Teraz przychodzi czas na dekorator i jego użycie:


/**
 * Dekorator
 */
class ServiceDecorator implements Service {
 
  private $_decoratedService;
  /**
   * w konstruktorze dekorator przyjmuje obiekt dekorowany
   */
  public function __construct(Service $service){
    $this->_decoratedService=$service;
  }
 
  public function doAction($actionName, $actionParams){
 
    dodajDoStatystyk($actionName, $actionParams);#fikcyjna funkcja, która prowadzi statystyki
    $this->_decoratedService->doAction($actionName, $actionParams); #faktyczne wywołanie usługi

  }
}
 
/**
 * Kontroler - kontroluje działanie aplikacji
 */
class Controller{
  private $_service;
 
  /**
   * Konstruktor przyjmuje parametry - jest to bardzo skrótowe podejście, zwykle konstruktor sam wybiera te parametry z danego requesta - np. z tablicy $_GET
   * @param string $actionName  Nazwa akcji
   * @param array $actionParams Parametry akcji
   */
  public function __construct($actionName, $actionParams){
 
    $this->_service=new ServiceDecorator(new News); #tworzenie dekoratora, przyjumjącego usługę
    $this->_service->doAction($actionName, $actionParams); #wywołanie akcji - nic sie nie zmienia, mimo, że jest to dekorator

  }
 
}


Dekorator zazwyczaj przyjmuje w konstruktorze obiekt, który ma udekorować, wzbogacić. Trzyma go w prywatnym polu i na nim wykonuje ostateczne działania - w tym wypadku wywołanie akcji. Jednak może dodać nową funkcjonalność - tutaj wysłanie danych do statystyki.

W kontrolerze zmienia się zaledwie jedna linijka! W niej przekazujemy obiekt News do dekoratora. Zauważmy, że dalej korzystanie z udekorowanego obiektu jest takie samo - jak wspomniałem obiekt korzystający z dekoratora nie odczuwa żadnych zmian!

By wykonać to samo bez dekoratora musielibyśmy albo zmieniać kontroler, lub po kolei każdą usługę - nie dość, że to mozolne i kod staje się nieczytelny to w dodatku nieeleganckie - klasy powinno sie rozszerzać lub dekorować by zmieniać ich funkcjonalność, a nie zmieniać strukturę ich kodu i użyteczności.

Bardzo dobry artykuł o dekoratorze znajdziemy na PHP Solmag szukać "Dekorator: wzorzec projektowy na każdą bolączkę".

Strategy


Strategy to kolejny popularny wzorzec projektowy. Z pewnością spotkaliśmy się z taką sytuacją, w której obróbka danych może nastąpić na parę sposobów. Przykładowo newsy można wyświetlić na parę sposobów - może to być HTML, może to być RSS, Atom itd. To są właśnie strategie. Innymi przykładami są  zapisywanie obrazka w JPEG lub GIF lub w innym formacie, odczytanie danych z bazy, bądź pliku czy XML, wywoływanie akcji na podstawie danych z $_GET czy $_COOKIE. Takich przykładów działań, które możemy wykonać na wiele sposobów jest wiele.

Spójrzmy na kod:
interface DisplayStrategy {
  public function generate($news);
}
 
class XHTMLStrategy implements DisplayStrategy {
  public function generate($news) {
    #generowanie kodu XHTML
  }
}
 
class RSSStrategy implements DisplayStrategy {
  public function generate($news) {
    #generowanie kodu RSS
  }
}
 
class WAPStrategy implements DisplayStrategy {
  public function generate($news) {
    #generowanie kodu dla komórek
  }
}
 
class NewsController {
  private $_newsModel, $_displayStrategy;
 
  public function __construct($displayMode) {
    switch($displayMode){
      case 'rss': $displayStrategy=new RSSStrategy(); break;
      case 'wap': $displayStrategy=new WAPStrategy(); break;
      default: $displayStrategy=new XHTMLStrategy();
    }
    $this->_displayStrategy= $displayStrategy; #strategia wyswietlajaca newsy
    $this->_newsModel= new NewsModel(); #jakiś tam model newsów - nieistotne
  }
 
  public function display() {
    echo $this->_displayStrategy->generate($this->_newsModel->getNews()); #przekazujemy strategii newsy z modelu newsModel i wyswietlamy wygenerowany przez strategie kod
  }
}
 
$news= new NewsController('xhtml');
$news->display();W przykładzie mamy klasę kontrolującą - NewsController, która ma za zadanie wyświetlić newsy. Utworzone są również strategie będące implementacją interfejsu DisplayStrategy - XHTMLStrategy, RSSStrategy i WAPStrategy. W zależności od parametru kostruktora, kontroler wybiera odpowiednią strategię i za jej pomocą później wyświetla newsy.

Bez użycia wzorca wykonanie tego jest jak zwykle mozolne i brzydkie - niekończące się instrukcje warunkowe, nowe metody w klasie, nie mające z nią właściwie nic wspólnego... Użycie wzorca Strategy tworzy kod znowu eleganckim i łatwym w modyfikacji.


Pokrótce wspomnę w tym miejscu o wzorcu Factory, który właściwie również został tu zastosowany w pewnej formie. Wzorzec Factory ma na celu stworzenie obiektu w zależności od danej sytuacji - w tym przypadku parametru. Zwykle wybiera on spośród klas należących do jednego interfejsu, dzięki czemu obsługa ich jest jednakowa. Zazwyczaj jest to oddzielna metoda - właściwie pełna nazwa wzorca to Factory Merhod.

Obserwator


Wzorzec obserwator przydaje się, gdy modyfikacja jednych danych wpływa na inne dane czy obiekty. Standardowym wykorzystaniem tego jest dodanie newsa - należy wtedy odświeżyć cache, rss, wysłać newsletter lub powiadomić pingiem np. Technorati.

Dlatego wykorzystuje się obserwatory - zwykle posiadające jedną metodę - update, która modyfikuje kluczowe dane. Obserwatory trzymane są w polu obiektu, który jest przez nie obserwowany. Ten, po wykonaniu modyfikacji danych powiadamia wszystkie obserwatory o tym zdarzeniu, które mogą w ten sposób wykonać swoje działania. Spójrzmy na przykład.

interface observer {
  public function update();
}
 
class CacheObserver implements observer {
  public function update() {
    #odświerza cache
  }
}
 
class RSSObserver implements observer {
  public function update() {
    #odświerza RSS
  }
}
 
class News {
  private $title, $content, $_observers;
 
  public function setTitle($title) {
    $this->title= $title;
  }
  public function setContent($content) {
    $this->content= $content;
  }
 
  /**
   * Dodaje obserwator do listy
   */
  public function addObserver(observer $observer) {
    $this->_observers[]= $observer;
  }
 
  /**
   * Powiadamia wszystkich obserwatorów
   */
  private function notify() {
    foreach ($this->_observers as $observer) $observer->update();
  }
 
  public function add() {
    #dodanie newsa
    $this->notify(); #powiadamia obserwatorów
  }
 
}
 
$news= new News();
 
$news->addObserver(new RSSObserver()); #dodajemy obserwator
$news->addObserver(new CacheObserver()); #dodajemy obserwator

$news->setTitle('Tytuł newsa');
$news->setContent('Treść newsa');
$news->add();


Widzimy dwie klasy implementujące interfejs observer - CacheObserver i RSSObserver. Jest także klasa News, odpowiadająca za dodanie newsa. Ma ona metodę addObserver, dodającą obserwator do tablicy _observers, która po dodaniu newsa jest iterowana poprzez metodę notify. Na każdym iterowanym obserwatorze wywoływana jest metoda update, która jak ustaliliśmy modyfikuje jakieś tam dane.

Jak widzimy dodanie kolejnego obserwatora jest bajecznie proste i wymaga dodania zaledwie jednej linijki - bez potrzeby modyfikacji pierwotnej klasy News! Gdybyśmy chcieli wykonać to bez tego wzorca, należałoby modyfikować kod klasy News, a także innych klas, które korzystałyby z tych obserwatorów - zwykle są one bardzo uniwersalne.

Adapter


Często bywa tak, że mamy przydatną klasę i chcemy ją wykorzystać. Być może ma ona podobne cele co nasze inne klasy - przykładowo modele. Jednak ich interfejs jest inny - nie możemy w łatwy sposób jej użyć. Z pomocą przychodzi Adapter.

Adapter "adaptuje" klasę do innego interfejsu. Maskuje ją i w swoich własnych metodach wywołuje metody adaptowanej klasy, często lekko modyfikując zwracany wynik, tak by był spójny z innymi klasami. Spójrzmy na przykład

interface Model {
  public function get($limit, $offset);
}
 
class News {
  public function pobierz($limit, $offset) {
    #pobiera dane
  }
}
 
class NewsAdapter implements Model {
  private $_adaptedObject;
  public function __cosntruct() {
    $this->_adapted= new News();
  }
 
  public function get($limit, $offset) {
    return $this->_adaptedObject->pobierz($limit, $offset);
  }
}


Widzimy interfejs Model, do którego wyraźnie nie pasuje klasa News. Adaptujemy więc ją by mogła spełniać jej warunki i być tak używana.

Oczywiście w tym wypadku można było zmienić nazwę metody, lecz co będzie wtedy gdy ta klasa jest używana w innej części aplikacji? Lub jest klasą osoby trzeciej i nie możemy jej zmieniać? Wtedy adapter jest jak znalazł.

Na koniec


Mam nadzieję, że tym długim wpisem przybliżyłem Wam pojęcie wzorców projektowych i teraz zaczniecie, lub jeszcze częściej będziecie z nich korzystać. Z doświadczenia wiem, że z projektu na projekt chętniej sięga się po wzorce, gdyż coraz częściej widzimy, ze można pewną rzecz zrobić w inny, łatwiejszy sposób, żeby w późniejszych pracach się nie przemęczyć zbytnio - modyfikacje są banalne. Na dole prezentuję najciekawsze linki o tej tematyce - w większości w języku angielskim.

Autor: Mateusz 'MatheW' Wójcik
Kopiowanie bez podania pierwotnego źródła zabronione.

Linki:

18 komentarzy

monica123 2016-10-22 23:33

scalp psoriasis Excellent article plus its information and I positively bookmark to this site because here I always get an amazing knowledge as I expect. Thanks for this to share with us.

polo123 2016-08-30 11:25

custom  robe maje  cheap ted baker
nicotinamide  maje online shopping?
havelock  Bogner Herren Print Schwarz
encephalic  kelme indoor shoes
  tkopits.com
sandbank  kelme espa?a
expository  kelme casual polo
bubble  tenis kelme
remigrate  Unisex Le Coq Sportif
blindfold  women business casual dresses
dumbly  bogner jacket
  kelme trainers
  Marseille jersey
  paul frank singapore
tongueless  sacs lancel pas cher
ladify  ac milan shirt?
  New Balance women 1600
maythorn  bogner fire and ice
  le coq sportif men classic trainers
staph  mcm geldb?rse
roundsman  Le Coq Sportif Running Shoes Navy Yellow
  Bogner Jas sale
  New Balance 574
osteometrical  maje online store?
<br><br> Bogner Jackets Sale With Factory Direct Price, Big Discount
xanthous  le coq sportif men
  maje com fr?
pedodontic  Bogner Uomo Rik-T Con Posteriori Seam Zippers Pantaloni sci Marina
idiomorphism  Wellensteyn Jacken outlet
printback  New Balance Schuhe
inkiyo  kelme shoes
  paul frank wallet
hii  kelme t shirt
  umidlan.com
  MAX &amp; Co. For Sale
  Wysoka jako?? Bogner Kurtki wyprzeda? Ca?kowita, Kup Teraz!
unmanageable  Orlando City jersey
  Bogner Jacket online shop
decreasing  Sandro Dresses
rev  dneves.com
cultivable  Maje Dresses outlet
bullfight  Club Atlético River Plate jersey
  Germany jersey
  bogner daunen jacke
horme  auto-papa.com
oestrous  bogner amp lification
  kelme Polo Shirts
  Bogner Herren Rücknahtrei?verschlüsse Marine
camisa  MCM Taschen Boston
<br><br> bighugefile.com
discriminably  Cheap Shoes for Women, Sandals, Heels &amp; Boots - cheap womens shoes under 10 dollars
  New Balance Kids
  miu miu wallet
  under armour canada
  Fashion Bogner Online Sale, High Quality and Free Shipping -
  Porto Alegre jersey
haptometer  New Balance X20
  kelme soccer shoes
scornfulness  kelme indoor
consortia  kelme sneakers
autographical  converse online shop
  clubrudy.com
nae  New Balance 1005
  le coq sportif femme
reevaluate  Denmark jersey
revanchard  futsal kelme
  tiendas kelme
  Bogner Jacken Sale
  Toronto FC jersey
microvascular  kelme chile
sinecurist  bogner daunen jacke damen
micrometastasis  Juventus jersey
  jimmy choo sale
  long sleeve soccer jersey
<br><br> equipo ciclista kelme
bowerbird  fendi shoes
untransportable  bogner ski wear
teeter  bogner daunenjacke
  go-plc.com
  mcmwallet.com
adultness  paul frank eyeglasses
gastric  joinwl.com
methoxyflurane  women skater dress
  kelme T-shirts
  kelme soccer cleats
  jersey milan 2015
  maje vest?
  kelme star
casein  moncler piumini
paralympics  bogner fire ice
fructan  Jimmy Choo shoes online sale
experimentative  Vancouver Whitecaps jersey
  New Balance women 870
hebraic  Bogner mujer chaqueta de esquí 3089 piedra
  jordan flight
  kelme Training Jersey
  The Kooples Dresses Online Store 2016-17 Style
  buy jordans online
  maje paris
<br><br>asterisk  Guangzhou Evergrande jersey
  Bogner Ski Bleu Rouge
inspirator  Cheap Prices Shopping Online, Safe Online Shopping
  Mode-Tagebuck - Mode,online kaufen,online shops
cadmium  bogner ski jacket
  Ireland jersey
  deportivas kelme
  Colombia jersey
deccan  kelme sport
advantageously  New Balance women 1540
calycoid  fetchmetrics.com
protistology  maje online?
  kelme Casual Pants
  mcm wallet
stringhalt  underarmour stock
prolixity  Bogner Damen Rote
  bogner москва
beretta  maje online uk?
  Bogner Donna Laria-D Floreale Uccelli Ricamo Giù Giacca sci Fushcia Bianco
beet  bogner polska
pseudoscope  United States jersey 2016
  kelme.es
  New Balance women 1320
acold  louboutin sale
expansively  Women Sleeveless Busniess
<br><br> chaussures jimmy choo
  bogner ski outlet
  MCM Handtaschen Klassische
addie  Uruguay jersey
  bogner одежда
repost  Cheap Amazon reviews Get Real Amazon Reviews! - The Free solution for AMZ Reviews
medicable  jimmy choo sale
  camiseta kelme
  maje stock
  miu miu taschen
  bogner ski jacket
greenwing  gobeyondmba.com
  SaoPaulo jersey
  bug-a-lug.com
recommencement  zapatillas kelme running
kazakh  Buy Cheap Under Armour Shoes,Big Discount Under Armour Online
colicin  seaatduke.com
  New Balance Kids
scilla  | Handla N?tet | Handla N?tet
  Shopping Online  Shopping Online - Clothes | Women&#039;s &amp; Men&#039;s Clothing &amp; Fashion
  Bogner Ski 2016
  bottega taschen
forworn  under armour shoes canada
surfeit  hthomasganz.com
  louboutin schuhe
<br><br> giuseppe zanotti shoes
  kooples clothing
barostat  kelme Sports Socks
  bogner москва
eugenol  www.kelme.com
progenitress  Fabric Shaver
demimini  kelme tienda online
floret  zapatillas kelme precios
chronaxie  free people clothing
ussb  Boston Celtics jersey
  bogner jacke damen
symptom  maje style?
manumit  sandro maje kkr?
chipping  cnweisi.com
obviously  kelme soccer uniform
  Le Coq Sportif Running Shoes Pink
  paul frank hoodie
reconsignment  USA jersey
  Bogner Damen Blau Wei?
telecommute  kelme football shoes
  paul frank backpack
silbador  kelme store
munchausen  Free People Clothing Coupon
strabismus  bogner fire ice
roburite  mcm taschen
<br><br>obtrusion  Everton jersey
reversionary  bogner jacken damen
  kelme zapatillas futbol sala
  bogner jeans
angioma  kelme shoes
  CHINA jersey
  New Balance 812
  ted baker deutschland
manille  maje clothing
unaccountable  le coq sportif sneakers
plumbate  Gelsenkirchen Schalke jersey
  ropa kelme
  maje store?
knuckler  ac milan sale?
  bogner uberschall
thawy  paul frank pajamas
accede  underarmour-stock.com
japanesque  Bogner Donna Franca Rose Stampa Isolato Pantaloni sci Rosso
latch  kelme zapatos
tzarevitch  bogner damen skijacke
  bogner logo
seductively  chinese cheongsam
estriol  jimmy choo schuhe
  United States jersey
  kelme futsal
<br><br>cryolite  kelme indoor soccer shoes
  Bogner Ski
  kelme pasion
undertrial  maje fashion?
dahoman  maje clothing
tidily  miu miu purse
  Shopping Cheap Belstaff Online - Belstaff Outlet
  New Balance women 1080
shokku  botas de futbol sala kelme
  women sleeveless dress
unrwa  maje and sandro?
hoar  mcm online shop
  Dortmund jersey
duvay  justdoam.com
  Yellow Women Dresses
vesa  MODETRENDS Hause - Pl?doyer für Socken zum Schuh... und wie man sie heute richtig tr?gt!
topcoat  ampdbikes.com
  zapatillas futsal kelme
  zapatilla kelme
  Le Coq Sportif Running Shoes Yellow White
  maje coat?
  climbyme.com
  jack wolfskin jacke
scat  bogner hamburg
  Der FASHION WEEK Berlin - Die Highlights,FASHION BerlinDer FASHION WEEK Berlin
<br><br>relater  Die Top-Trends - Wir zeigen Ihnen die Top-Trends der kommenden Frühjahrs- und Sommermode aus  den Zwischenkollektionen der Designer.
  cardiosky.com
dentate  buy maje?
tinnient  cheap oakleys
sigmoidoscope  kelme soccer uniforms
kohlrabi  The Columbus Crew jersey
  le coq sportif vente
  bogner одежда
violate  Chile jersey
  futbol sala kelme
predictability  bogner wiki
  adidas deutschland
vive  lecoqsportifsneakers.com
unprofessional  under armour outlet
distortionist  MCM Wahl Geldb?rse
  Portugal jersey
  Le Coq Sportif Running Shoes Orange Grey
boutique  Canada Goose Parka Black Friday Online Store Cyber Monday Sale with Free Shipping.
hydrozincite  paul frank clothing
subcerebral  Top Vente Moncler en ligne,Livraison gratuite!
  America jersey
  Fashion World - Welcome to Shopping Online
blaze  ac milan goalkeeper?
  Monterrey jersey
  kelme michelin star360 indoor soccer shoes
<br><br> New Balance 659
  Netherlands jersey
  maje uk
  New Balance 5000
missus  pst-dp.com
glial  the kooples uk
  bogner online
  kelme soccer shorts
regeneracy  camisetas kelme
sprint  tallas kelme
  ferragamo shoes sale
effrontery  Real Salt Lake jersey
  gluedhrm.com
  kelme elche
phenocryst  Sandro Outlet Online
  under armour shoes us
fountful  zapatillas kelme padel
diphoneme  Boutiques Le Coq Sportif Chaussures en ligne avec haute qualité
  kelme precision
  Maje Dresses for sale
piss  new balance 1400 men
  Cheongsam Dresses
wineshop  New Balance women 810
  le coq sportif chaussures en ligne
nrotc  maje fr
<br><br>cyclometric  jordans schuhe
  jersey ac milan 2015?
  Ray Ban Occhiali
mucopolysaccharide  zapatillas kelme pasion
discontinuous  MCM Taschen Shopper
psychotogen  Argentina 2016
  maje sloane street?
inverse  Bogner Online Shop
  paul frank kids
  Le Coq Sportif Running Shoes Red White
  underarmour-cleats.com
sidehead  christian louboutin wedding shoes
  converse schuhe
  New Balance 956
  kelme michelin star 360
daybed  Bogner mujer Pira-D chaqueta de esquí 3172 blanco
gatekeeper  Bogner Herren Print Rote
  soccer jerseys vente
  Inter Milan jersey
  le coq sportif chaussures
  Los Angeles Galaxy jersey
  Bogner Uomo Pian-D Foderata Con Una Stampa Husky Giù Giacca sci Rosso
titanothere  ac milan shop?
lincolniana  Fashion Clothing Online Sale, High Quality and Free Shipping -
  New Balance 420
<br><br> le coq sportif vente
  bogner outlet
vinic  kelme argentina
  Mexico jersey
  The Kooples Clothing Outlet
gesticulant  New Balance 1300
  DIE MACHEN LANGE BEINE - Tun Sie es den internationalen Modeprofis gleich und verl?ngern Sie Ihre Beine optisch auf Model-L?nge – mit 15 klugen Styling-Tricks
rhabdomyoma  gl-amour.com
  milan jersey?
  sandro maje careers?
  kelme colombia
  Hotspur jersey
  maje discount?
mockery  bogner jacken
sciagraph  stock maje paris
  bogner jacke
shrewmouse  Leverkusen jersey
admit  Bogner Golf Pantaloni Gunar-G Uomo Nero
banal  equipaciones kelme
  Cheongsam Dress
takamatsu  baygenal.com
  kelme futsal shoes
betelgeuse  kelme soccer jerseys
  bottega veneta online shop
multivalent  kelme shoes india
<br><br> New Balance 980
cassiopeia  New Balance Men
  ac milan new?
  paul frank shoes
  maje uk
strelitzia  barbour jackets on sale
erythropia  new jordan shoes
  Bogner Ski Wear Hommes 3101
damiana  Ajax jersey
  MCM Handtaschen
cirrhosis  Le Coq Sportif Running Shoes Black White
  comprar kelme
whew  Le Coq Sportif Courtcraft S Suede Men
dumpage  bottega veneta
  zapatillas running kelme
rylean  Chaude Le coq sportif Sneakers Clearance Avec Nouveau style
  ferragamo shoes outlet
expostulator  zapatos kelme futbol sala
  bogner ski jacke
silkgrower  bogner sale
  Le Coq Sportif Running Shoes Rose
  Arsenal jersey
lactoflavin  Bogner hombre Dalila-D chaqueta de esquí 3123 Gris multicolor
sulphinyl  New Balance 696
  kelme soccer
<br><br>supervisory  maje jacket?
  underarmour-uk.com
  maje paris store?
pataphysics  zapatillas padel kelme
augend  Millonarios jersey
quakeress  Orlando City SC jersey
  maje sale
salacious  Under Armour UK | Cheap Under Armour Outlet Shoes,Free Delivery!
pedograph  Online shopping trender  Online shopping trender - Liten blir stor
  Cheap Prices Shopping Online, Safe Online Shopping
eden  paul frank sunglasses
spend  Manchester City jersey
tontine  equipo kelme
  New Balance women 840
antianxiety  kelme soccer bag
  zapatillas futbol sala kelme
  bogner sale
ridable  botines kelme
  New Balance 623
bushman  bogner berlin
cabaret  bogner ski jackets
  Manchester United jersey
discreate  Seattle Sounders jersey
syntony  Cheap Belstaff
ironwood  kelme shoes futsal
<br><br>overdrawn  Sporting Clube de Portugal jersey
  kelme futsal shoes
  MCM Taschen Multiplier
punctuator  bogner wien
  phantompirates.com
ipsilateral  paul frank online
  Sandro Dresses Outlet
naled  rileypop.com
nagano  maje online shop?
  Fashion Flitzer - MODETRENDS 2014Fashion Flitzer | MODETRENDS 2014
valor  kelme futbol
trivalvular  bogner outlet online
  paul frank online shop
  maje store paris?
  Bogner Sale
spanker  Günstige Online Shopping MCM - MCM-Taschen Of Huge Ranges
hospltaler  Monaco jersey
kowait  kelme sport
neurula  christian louboutin outlet
globosity  zapatillas kelme
tutiorism  kooples outlet
teaspoon  miu miu schuhe
  buy maje online?
  bogner home shopping
misbrand  Paris Saint-Germain jersey
<br><br> bogner taschen sale
  maje collection?
ballerine  adidas online shop
  Bogner Online
  shop maje?
clubhand  inmotionmedia.co.uk
  jimmy choo bags
  kelme turf
  dirtycouture.co.uk
  bogner store
  kelme ciclismo
zowie  Houston Dynamo jersey
solar  free people clothing
  kelme running
  Brazil jersey
  paul frank canada
  canada goose black friday sale
  wtchkairport.com
  Le Coq Sportif Courtcraft S Suede Men Sports Sneakers
diatom  kelme running shoes
  chandal kelme
stayer  Bogner Herren Rücknahtrei?verschlüsse Schwarz
  Netherlandish jersey
syntonous  ac milan jacket?
gemel  jordan shoes for sale
<br><br>unchurched  New York City FC jersey
  kelme t shirts
nonpermissive  Winkelen Online
maximum  balon futbol sala kelme
abiogenist  Y Deportivo Colo jersey
uncorrupt  fra-masrl.it
  stock maje?
  paul frank outlet
  zapatillas kelme baratas
shed  power-wok.com
hesternal  Porto jersey
clap  Atletico Madrid jersey
  New Balance women 1400
  hcllimited.com
muckamuck  maje shop
anemophilous  coq sportif femme
gantlet  Wellensteyn Sale
sexualia  Leicester City Football Club jersey
ropewalker  Moncler Outlet - Ecco Sconto Giubbotti Moncler, Benvenuti A Comprarli.
  paul frank uk
  futsal shoes kelme
sapor  Bogner Ski Jackets
  kelme sports

madamiec.zsth 2016-01-31 23:05

Bardzo dobry artykuł, ale moim skromnym zdaniem zrozumieć wzorce projektowe w teorii a zrozumieć wzorce projektowe w praktyce to są dwa światy. Czytałem ostatnio książkę na temat zaawansowanego PHP. Tam każdy kolejny rozdział był poświęcony jednemu wzorcowi. Po przeczytaniu i tak nie widziałem jakiegoś sensownego zastosowania. Ostatnio wraz ze znajomym, który ma olbrzymią wiedzę w projektowaniu systemów zaczęliśmy pisać od podstaw własny framework. Dopiero podczas pracy nad takim projektem zacząłem dostrzegać po co tak na prawdę są wzorce.

wengdongdong 2015-12-22 07:08

20151222dongdong
burberry outlet online
new balance outlet
canada goose uk
michael kors outlet
chaussure louboutin
michael kors
air force 1
louis vuitton outlet
juicy couture
nike free runs
adidas uk
nike store
true religion jeans
michael kors uk
louis vuitton handbags
kate spade handbags
cheap uggs boots
ralph lauren uk
coach outlet
ray ban sunglasses
nike roshe runs
oakley sunglasses
mcm handbags
ugg boots sale
ralph lauren
michael kors outlet
adidas shoes uk
nike trainers
jordan pas cher
burberry outlet
tiffany and co
coach outlet
hermes uk
moncler jackets
coach outlet
michael kors outlet
nike blazers
gucci outlet
coach outlet
louis vuitton handbags
jordans shoes
louis vuitton bags
prada outlet
air jordans
nike outlet
michael kors outlet
cheap uggs on sale
gucci borse
nike roshe run women
gucci belt
ugg boots
michael kors outlet
cheap ugg boots
canada gooses outlet
gucci outlet
christian louboutin shoes
coach factory outlet
ugg boots
canada gooses jackets
nike uk
nike huarache
louis vuitton outlet
nike store uk
ugg boots
true religion jeans
moncler outlet
jordan 4
jordan 3 white cenment
canada goose jacket
michael kors handbags
ray bans
mulberry bags
timberland boots
nike air max uk
fitflop uk
nike air max
canada goose jackets
nike air jordan
coach outlet store online
nike air max 90
coach factory outlet
michael kors
sac longchamp
christian louboutin uk
michael kors handbags
gucci outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
michael kors
michael kors handbags
michael kors outlet online
oakley sunglasses
true religion
adidas originals
michael kors
cheap ugg boots
nike air max
tommy hilfiger outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
jordan 13
louis vuitton outlet
coach outlet
louis vuitton borse
basketball shoes
coach factory outlet
sac longchamp pas cher
cheap jordan shoes
pandora jewelry
caoch outlet
oakley sunglasses
toms wedges
nike sb shoes
michael kors uk
ugg outlet
cheap ugg boots
instyler max
air jordans
coach factory outlet
coach outlet
michael kors outlet
mizuno running shoes
louis vuitton handbags
burberry scarf
michael kors uk
snapbacks wholesale
jordan 6
longchamp outlet
moncler jackets
toms outlet
micahel kors
north face outlet
louis vuitton uk
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
nike sb
michael kors
kate spade outlet
pandora charms
nike outlet
tory burch outlet
ed hardy uk
michael kors outlet online
michael kors outlet
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray bans
jordan shoes
ugg boots
polo ralph lauren
coach outlet
nike tn
ugg sale
north face jackets
adidas superstars
toms outlet
coach factory outlet
christian louboutin outlet
longchamp handbags
michael kors handbags
nike trainers
louis vuitton
kate spade
michael kors outlet
air max
cheap uggs
cheap toms
kate spade outlet
sac longchamp pliage
true religion outlet
michael kors outlet
cheap jordans
adidas gazelle
louis vuitton handbags
ghd
ralph lauren pas cher
sac longchamp
louis vuitton handbags
christian louboutin
michael kors outlet
air jordan 8
burberry outlet
coach outlet
ed hardy outlet
fake oakley sunglasses
nike blazer
cheap oakley sunglasses
toms outlet
michael kors handbags
true religion outlet
fitflops clearance
coach outlet
soccer jerseys
nike uk
coach canada outlet
ugg boots
canada gooses
ghd straighteners
louboutin
oakley vault
adidas trainers
mont blanc pens
air jordan pas cher
mcm
michael kors outlet
kate spade uk
jordan 8
fitflops
cheap jordans
toms outlet store
hermes belt
michael kors handbags
louis vuitton
air jordan 13
louis vuitton outlet
adidas shoes
michael kors uk
ghd hair straighteners
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
barbour uk
running shoes
christian louboutin outlet
tiffany jewelry
coach factory outlet online
longchamp bags
jeremy scott shoes
cheap jordans
louboutin pas cher
coach factorty outlet
jordan retro 3
coach factory outlet
coach factory outlet
true religion outlet
canada goose outlet
jordan 3
nike outlet store
coach outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
michael kors
rolex replica watches
jordan 4 toro
uggs on sale
nike cortez
michael kors handbags
michael kors outlet
air max 95

wengdongdong 2015-12-22 07:08

20151222dongdong
<h1>michael kors <h1>
<h1>sac longchamp pliage<h1>
<h1>nike huarache<h1>
<h1>cheap toms<h1>
<h1>burberry outlet<h1>
<h1>michael kors<h1>
<h1>true religion outlet<h1>
<h1>mizuno running shoes<h1>
<h1>longchamp handbags<h1>
<h1>snapbacks wholesale<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>sac longchamp<h1>
<h1>louis vuitton<h1>
<h1>michael kors uk<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>running shoes<h1>
<h1>mcm<h1>
<h1>true religion jeans<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>gucci borse<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>ed hardy outlet<h1>
<h1>ugg boots<h1>
<h1>mulberry bags<h1>
<h1>ghd hair straighteners<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>adidas shoes<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>louis vuitton handbags<h1>
<h1>canada goose outlet<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>nike roshe run women<h1>
<h1>coach canada outlet<h1>
<h1>juicy couture<h1>
<h1>toms wedges<h1>
<h1>cheap oakley sunglasses<h1>
<h1>gucci outlet<h1>
<h1>ralph lauren uk<h1>
<h1>north face outlet<h1>
<h1>nike outlet store<h1>
<h1>christian louboutin outlet<h1>
<h1>michael kors uk<h1>
<h1>ugg sale<h1>
<h1>michael kors uk<h1>
<h1>nike outlet<h1>
<h1>cheap jordans<h1>
<h1>ghd<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>canada gooses outlet<h1>
<h1>rolex replica watches<h1>
<h1>instyler max<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>michael kors outlet online<h1>
<h1>basketball shoes<h1>
<h1>nike air max uk<h1>
<h1>cheap ugg boots<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>canada gooses<h1>
<h1>air jordans<h1>
<h1>nike air max 90<h1>
<h1>tory burch outlet<h1>
<h1>canada goose jackets<h1>
<h1>cheap jordan shoes<h1>
<h1>jordan 4 toro<h1>
<h1>christian louboutin outlet<h1>
<h1>nike trainers<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>louis vuitton outlet<h1>
<h1>jordan 4<h1>
<h1>jordan pas cher<h1>
<h1>polo ralph lauren<h1>
<h1>louis vuitton<h1>
<h1>longchamp outlet<h1>
<h1>kate spade handbags<h1>
<h1>timberland boots<h1>
<h1>cheap uggs boots<h1>
<h1>nike blazers<h1>
<h1>ray ban sunglasses<h1>
<h1>true religion outlet<h1>
<h1>mcm handbags<h1>
<h1>ralph lauren pas cher<h1>
<h1>true religion jeans<h1>
<h1>burberry scarf<h1>
<h1>ray ban sunglasses<h1>
<h1>adidas superstars<h1>
<h1>coach outlet store online<h1>
<h1>fitflops<h1>
<h1>louis vuitton pas cher<h1>
<h1>fitflop uk<h1>
<h1>louis vuitton outlet<h1>
<h1>cheap jordans<h1>
<h1>canada gooses jackets<h1>
<h1>nike uk<h1>
<h1>gucci outlet<h1>
<h1>hermes uk<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>nike outlet<h1>
<h1>louis vuitton handbags<h1>
<h1>nike trainers<h1>
<h1>fitflops clearance<h1>
<h1>canada goose uk<h1>
<h1>longchamp bags<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>caoch outlet<h1>
<h1>ralph lauren outlet<h1>
<h1>coach factorty outlet<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>nike sb<h1>
<h1>christian louboutin<h1>
<h1>moncler outlet<h1>
<h1>true religion<h1>
<h1>tiffany jewelry<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>louis vuitton outlet<h1>
<h1>michael kors<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>louis vuitton outlet<h1>
<h1>nike uk<h1>
<h1>nike cortez<h1>
<h1>kate spade outlet<h1>
<h1>ray ban sunglasses<h1>
<h1>ray bans<h1>
<h1>nike store<h1>
<h1>sac longchamp<h1>
<h1>louis vuitton handbags<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>air jordan pas cher<h1>
<h1>cheap ugg boots<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>prada outlet<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>michael kors<h1>
<h1>coach factory outlet online<h1>
<h1>moncler jackets<h1>
<h1>chaussure louboutin<h1>
<h1>kate spade outlet<h1>
<h1>micahel kors <h1>
<h1>ugg boots<h1>
<h1>mont blanc pens<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>louis vuitton uk<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>pandora jewelry<h1>
<h1>nike free runs<h1>
<h1>adidas originals<h1>
<h1>ugg boots sale<h1>
<h1>hermes belt<h1>
<h1>jordan shoes<h1>
<h1>barbour uk<h1>
<h1>nike roshe runs<h1>
<h1>fake oakley sunglasses<h1>
<h1>nike air max<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>air force 1<h1>
<h1>louis vuitton handbags<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>toms outlet<h1>
<h1>jordan 3<h1>
<h1>moncler jackets<h1>
<h1>michael kors handbags<h1>
<h1>toms outlet store<h1>
<h1>ugg boots<h1>
<h1>air max<h1>
<h1>air jordans<h1>
<h1>cheap uggs on sale<h1>
<h1>jordan 6<h1>
<h1>michael kors<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>uggs on sale<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>christian louboutin shoes<h1>
<h1>air jordan 8<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>christian louboutin shoes<h1>
<h1>louboutin pas cher<h1>
<h1>jordans shoes<h1>
<h1>michael kors<h1>
<h1>nike blazer<h1>
<h1>jordan retro 3<h1>
<h1>nike store uk<h1>
<h1>oakley sunglasses<h1>
<h1>ugg outlet<h1>
<h1>cheap jordans<h1>
<h1>cheap uggs<h1>
<h1>soccer jerseys<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>kate spade<h1>
<h1>canada goose jacket<h1>
<h1>air jordan 13<h1>
<h1>adidas uk<h1>
<h1>north face jackets<h1>
<h1>ray ban sunglasses<h1>
<h1>sac longchamp pas cher<h1>
<h1>gucci outlet<h1>
<h1>ed hardy uk<h1>
<h1>jordan 8<h1>
<h1>burberry outlet online<h1>
<h1>louis vuitton handbags<h1>
<h1>gucci belt<h1>
<h1>jordan 13<h1>
<h1>toms outlet<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>tommy hilfiger outlet<h1>
<h1>oakley sunglasses<h1>
<h1>jordan 3 white cenment<h1>
<h1>burberry outlet<h1>
<h1>ghd straighteners<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>kate spade uk<h1>
<h1>toms outlet<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>adidas trainers<h1>
<h1>coach factory outlet<h1>
<h1>louis vuitton outlet<h1>
<h1>louis vuitton outlet<h1>
<h1>oakley sunglasses<h1>
<h1>nike air jordan<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>ralph lauren<h1>
<h1>michael kors outlet online<h1>
<h1>ugg boots<h1>
<h1>louboutin<h1>
<h1>cheap ugg boots<h1>
<h1>new balance outlet<h1>
<h1>oakley vault<h1>
<h1>louis vuitton bags<h1>
<h1>coach outlet<h1>
<h1>adidas shoes uk<h1>
<h1>nike air max<h1>
<h1>michael kors outlet<h1>
<h1>pandora charms<h1>
<h1>adidas gazelle<h1>
<h1>nike sb shoes<h1>
<h1>tiffany and co<h1>
<h1>christian louboutin uk<h1>
<h1>michael kors uk<h1>
<h1>jeremy scott shoes<h1>
<h1>louis vuitton handbags<h1>
<h1>air max 95<h1>
<h1>nike tn<h1>
<h1>ray bans<h1>
<h1>ugg boots <h1>
<h1>louis vuitton borse<h1>
<h1>true religion outlet<h1>

Piotr Kaczorowski 2014-11-05 08:56

Głupota....chciałem zwrócić coś konstruktorem. Temat można zamknąć.

Piotr Kaczorowski 2014-11-04 22:32

Witam, prośba o pomoc.

Mam taką kasę dla singletona.

Dlaczego nie mogę w getInstance() zrobić czegoś takiego self::$_instance->query('Select 1');
?
Info w komentarzach, 7 i 15 linijki kodu.

class DataBase {
 public static $_instance = null;
 private function __clone(){}
 private function __construct() {
 $dns = 'mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME . ';charset=' . DB_CHARSET;
 $conn = new \PDO($dns,DB_USER,DB_PASSW);
// a tutaj moge $conn->query('Select 1');
 return $conn;
 }

public static function getInstance() {
if(!(self::$_instance instanceof DataBase)) {
self::$_instance = new DataBase();
}
// dlaczego nie mogę self::$_instance->query('Select 1');
return self::$_instance;
}

Brak avatara
zsamotsil 2014-01-05 12:44

Super, dzieki

Brak avatara
lukas228 2013-10-24 11:18

W dekoratorze warto wspomnieć o automatycznym przekierowaniu każdej z metod:

public function __call($method, $args){
    return call_user_func_array(array($this->instance, $method), $args);
}

smentek 2010-01-30 19:52

"Może nie wczytałem się dokładnie, ale wzorzec Dekorator dodaje nowa funkcjonalność. Gdzie tu jest nowa funkcjonalność?"

Dekorator wzbogaca obiekt o nową funkcjonalność, lub nową cechę jakkolwiek to nazwać. To co jest tu prezentowane to bardzo okrojone przykłady a nie rzeczywisty kod. Może sprawdź: http://blog.smentek.eu/2010/01[...]/wzorzec-projektowy-dekorator/ gdzie jest to bardziej łopatologicznie wyłożone.

markac 2008-10-27 21:54

Może nie wczytałem się dokładnie, ale wzorzec Dekorator dodaje nowa funkcjonalność. Gdzie tu jest nowa funkcjonalność?
Co do wzorca MVC. Nie stosuje się go w czystej postaci w aplikacjach webowych. Do tego używamy następcy, wzorca Model 2. Trudno, żeby View był subskrybentem Modelu i dostawał od niego powiadomienia o zmianie stanu, czyż nie...?
Strony www tak nie działają :)

ziafal86 2010-06-12 00:32

no i front controllera ni ma :P ale ogolnie spoko :P thx za artykul

wowo 2007-08-11 00:36

Dobry artykuł, bardzo dobry :-) Nie wspomniałeś o wzorcu Fasada, ale z tego co wyczytałem tutaj, to chyba to samo co Adapter

Dryobates 2007-07-31 20:56

Mi raczej chodziło o "strategy" i "obserwator" :)

Co do MVC - ludzie tworzą wiki, więc jakość artykułów jest różna. Dla porównania angielska wersja:

http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller

Natomiast jeżeli chodzi o Linux i Linuksa oraz wszelkie "x"-y na końcu to:
http://www.linux.pl/?id=article&show=38

MatheW 2007-07-30 22:46

co do mvc: http://pl.wikipedia.org/wiki/MVC

co do polskich nazw - wychodze z takiego zalozenia skoro pisze sie Linux i Linuksa, to na takiej samej zasadzie decorator i dekoratora.  Decoratora wlasnio brzmialo by dziwnie :] Gdzie dalo sie spolszcyc ladnie spolszczalem.

Dryobates 2007-07-30 18:07

Nie nazwał bym MVC wzorcem projektowym, a raczej architekturalnym. Nie rozwiązuje ono pojedynczego problemu, jak to jest postawione przez wzorcami projektowymi, a jest jedynie pewnym wzorcem budowy całej aplikacji, takim samym jak filtr, klient-serwer, architektura wielowarstwowa itp.

I taka dodatkowa uwaga. Jak polskie nazwy wzorców to polskie, jak angielskie, to angielskie. Miks wygląda jakoś dziwnie.