Programowanie w języku PHP » FAQ

Jak wyświetlić z pliku linie zawierające szukane słowo

 • 2007-12-06 17:44
 • 3 komentarze
 • 1922 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Prosty przykład wygląda następująco:
<?php
function  searchFile($file,  $query)  {
$tab  =  array();
if($fp  =  @fopen($file,  'r'))  {
flock($fp,  1);
while(!feof($fp))  {
$linia  =  chop(fgets($fp,  8192));
if(eregi("^(.*  )?".$query."(  .*)?$",  $linia))
$tab[]  =  $linia;
}
flock($fp,  3);
fclose($fp);
}
return  $tab;
}
 
$matches  =  searchFile('plik.txt',  'jakieś_słowo');
for($i  =  0;  $i  <  count($matches);  $i++)
echo  $matches[$i].'<br />';
?>

3 komentarze

Coldpeer 2007-12-06 20:18

Możesz płacić za serwer :P

bordeux 2007-05-19 12:21

Tylko     poprawiona     składnia,     znaki     specjalne

Setesh 2006-09-02 18:33

eeee....

co to : &ltbr&gt'; ? ;-)


chyb przydalaby sie poprawka ;-)