Programowanie w języku PHP » FAQ

Jak usunąć dziwne slesze ze zmiennej przesłanej formularzem

Służy do tego funkcja stripslashes() zwracając
string bez backslashes znajdujących się przed
znakami " ' " i " \\ ". Podwójne backslashes
" \\\\ " zamieniane są na pojedyncze " \\ ".

  $zmienna = stripslashes($zmienna);

Instnieje jeszcze funkcja o odwrotnym działaniu
o nazwie addslashes().