Programowanie w języku PHP » FAQ

Jak uploadować plik na serwer przy pomocy formularza

 • 2006-06-16 12:55
 • 5 komentarzy
 • 2238 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Po pierwsze trzeba zaopatrzyć formularz w specjalne pole typu FILE, które umożliwi użytkownikowi wybranie pliku z dysku. Trzeba także do tagu <form> dodać atrybut enctype="multipart/form-data". W formularzu może także pojawić się pole typu HIDDEN o nazwie MAX_FILE_SIZE i wartości maksymalnej ilości bajtów, które można przesłać, nie jest to jednak skuteczne zabezpieczenie.

Po stronie serwera plik zostaje zapisany do tymczasowego folderu, z którego zostaje usunięty po wykonaniu skryptu. Aby zatrzymać plik na serwerze trzeba go w trakcie działania skryptu przenieść w określone miejsce. Ścieżka do uploadowanego pliku znajduje się w zmiennej:

$HTTP_POST_FILES['nazwa_pola_file']['tmp_name'];

Oprócz tego mamy do dyspozycji:

$HTTP_POST_FILES['nazwa_pola_file']['name'];

    - oryginalna nazwa pliku

$HTTP_POST_FILES['nazwa_pola_file']['size'];

    - objętość pliku

$HTTP_POST_FILES['nazwa_pola_file']['type'];

    - typ MIME, np. 'image/pjpeg', 'application/octet-stream'

Od PHP 4.1.0 można użyć tablicy $_FILES, zamiast tablicy $HTTP_POST_FILES.
Plik można skopiować przy pomocy funkcji copy() jednak, do tego typu operacji zostały zaprojektowane specjalne funkcje takie jak is_uploaded_file() czy move_uploaded_file(), które eliminują możliwości oszukania skryptu.

A teraz jakiś przykład:

<?php
  $upload_dir = '.';
  $maxfilesize = 102400;
 
  $send = $HTTP_POST_VARS['send'];
  $userfile = $HTTP_POST_FILES['userfile']; 
  $phpself = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];
 
  if(isset($send)) {
 
   if(is_uploaded_file($userfile['tmp_name'])) {
 
    if($userfile['size'] <= $maxfilesize) {
 
     if(move_uploaded_file($userfile['tmp_name'],
      $upload_dir.'/'.$userfile['name']))
       echo '<p>Plik został wysłany</p>'; 
 
    }
   }
  }
?>
<form action="<?php echo $phpself; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?php echo $maxfilesize; ?>">
 <input type="file" name="userfile">
 <input type="submit" name="send" value="Wyślij plik">
</form>


To by było na tyle...

5 komentarzy

starosta 2005-04-12 09:33

I jeszcze jdeno: ścieżka docelowa musi być pełną ścieżką na serwerze. Więc przykład powienien wyglądać tak:

$upload_dir = $_SERVER[\'DOCUMENT_ROOT\'];

starosta 2005-04-12 09:08

Jednym z trudnych do wykrycia błędów jest ustalanie MAX_FILE_SIZE jako stałej. Tymczasem jest ona ustalana w php.ini. Oto przykład jak się do niej dostać:

/**

 • Zwraca liczbę skonwertowaną z postaci czytelnej na postać liczbową.
 • /
function return_bytes( $val )
{
  $val = trim( $val );
  $last = $val{strlen( $val )-1};
  $last = strtolower( $last );

  switch( $last )
  {
    case \'k\':
      return (int) $val * 1024;
      break;
    case \'m\':
      return (int) $val * 1024 * 1024;
      break;
    default:
      return (int) $val;
  }
}

/**
 • Zwraca maksymalną wielkość pliku uploadowanego.
 • /
function getUploadMaxFileSize()
{
  return return_bytes( ini_get( \'upload_max_filesize\' ) );
}

Barthalion 2004-02-24 12:52

Od czasu kiedy mamy php 4.1 wszystkie przeslane do serwera pliki sa dostepne w superglobalnej tablicy $_FILES. Kazdy plik ma po przeslaniu 4 zmienne:
 
name: nazwa elementu formularza skojarzonego z       danym plikiem

type: Typ MIME pliku

size: rozmiar tego pliku w bajtach

tmp_name: maiejsce tymczasowego skladania pliku na serwerze.

A teraz przyklad:

//Kod HTML przesylajacy plik:
&lt; input type="file" name="uploady" &gt;

//Aby zapisac plik:
move_uploaded_file($_FILES['uploady'][tmp_name], 'sciezka/do/katalogu_w_ktorym_plik/zostanie_zapisany")

warto pamietac ze tmp_name daje pelna sciezke dostepu to pliku. Nazwe wlasciwa wyodrebnia funkcja basename()

lofix 2003-07-02 12:34

szymek znalazl "dziure", w kodzie brak filtra, ktory nie pozwoli na upload skryptow php,php3...

lofix 2003-07-01 01:32

Gites majonez :))