Temat: Koncepcje Guice.
Czas: 3 stycznia 2012 godz. 18:00
Miejsce: MiMUW sala 5440