Rok 2011 to rok wielu zmian w prawie. Niektóre z nich mają charakter rewolucyjny jak np. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Ale to nie wszystko bo znowelizowano szereg przepisów m.in. prawo pracy, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych, wprowadzono wiele zmian do ustawy o partnerstwie prywatno – publicznym oraz uchwalono Kodeks Sponsoringu Kultury. To wszystko sprawia, że koniecznym jest przestrzeganie znowelizowanych regulacji prawnych. A w prawie nic nie jest oczywiste!

Zamówienia publiczne w instytucji kultury –specyfika prac twórczych i artystycznych. Czas pracy w kulturze – święta i dni wolne, system pracy podstawowy, zrównoważony, nienormowany czas pracy – czyli co wybrać by działać legalnie? Jak to naprawdę jest z VAT-em w instytucjach kultury? E- kultura czyli aspekt prawny kultury on-line (rozpowszechnianie wizerunków w sieci, prawa autorskie na stronach WWW, Facebook, Twitter itp. a prawo)- co jest legalne, a co nielegalne? Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich – czy pójdę do więzienia? Jak rozliczać podatki w instytucji kultury – czy są jakieś zwolnienia podatkowe? Jakie są „kruczki prawne”, które można wykorzystać w pracy w instytucji kultury?

Chcesz poznać odpowiedzi na te pytania? Zapraszamy na jedyną w Polsce Konferencję poświęconą w całości prawo w kulturze. Tego jeszcze nie było – w jednym czasie, w jednym miejscu dowiesz się wszystkiego o prawnych aspektach funkcjonowania ośrodka kultury.

Podczas Konferencji poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa reklamy, podatków w kulturze. Nasi prelegenci to praktyce – obsługują instytucje kultury, pracują w działach zamówień publicznych, PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w cyberprzestrzeni m.in. kwestie związane z cyber-przestępstwami, dozwolonym użytkiem publicznym, zabezpieczeniem i przetwarzaniem dowodów elektronicznych oraz oceną dowodów w postępowaniu karnym.

Konferencja ma wymiar praktyczny – wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane z zagadnieniami cyber-prawa.