Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie procesu budowania skutecznego porozumienia SLA i przekazanie uczestnikom wiedzy przydatnej w przygotowywaniu umów Service Level Agreements na potrzeby własnych środowisk.

W ramach szkolenia poznają Państwo następujące zagadnienia:
• Rozwój świadomości informatycznej organizacji, a umowa SLA
• Rola i miejsce SLA w organizacjach
• Możliwości umów SLA
• Konstruowanie korzystnych umów SLA
• Wdrażanie SLA – problematyczne punkty umów
• Weryfikacja zobowiązań w umowach SLA
• Struktura, wymagania i projekt SLA
• Mierniki wydajności i efektywności SLM

Program szkolenia:
• Co to jest Service Level Management
• Jak przygotować organizację IT oraz komórki biznesowe do wdrożenia procesu SLM
• Zarządzanie wymaganiami biznesowymi przy zachowaniu dobrej relacji biznesowej
• Co jest niezbędne do podpisania dobrej umowy SLA
• Jak monitorować i raportować działanie zasad opisanych w umowie SLA
• Jakie działania należy podjąć, aby zobowiązania w umowie SLA spełniały oczekiwania biznesu i były jednocześnie realne
• Jak nie zginąć w gąszczu zmian i modyfikacji umowy SLA
• Co zrobić, aby cała organizacja IT zrozumiała jaki ma wpływ na dotrzymanie gwarancji zawartych w umowie SLA
• Weryfikacja zadowolenia Klienta Wewnętrznego z usług, które świadczy IT w kontekście umowy SLA
• Spełnianie wysokich oczekiwań biznesu w kontekście tendencji do obniżania budżetu IT
• Jakich narzędzi potrzebuje IT, aby gwarancje zawarte w umowie SLA były realne
• Jak zadbać o budowanie właściwych relacji z Klientem Wewnętrznym w zakresie procesu SLM

Cena regularna 2100zł + 23%VAT

Jeżeli zgłoszą się Państwo do 14.09.2011 cena za os będzie wynosić 1800zl + 23%vat
Przy zgłoszeniu 2 os. 1700zl +23%vat
                       3os.  1600zl + 23%vat

Szkolenie trwa od godz. 9.30 do godz. 17.00
Rejestracja uczestników od godz. 9.15 do godz. 9.30

Uczestnikom zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- przerwę kawową
- lunch
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!

http://gigacon.org/sla