W najnowszym wydaniu Software Developer's Journal znajdziecie:

  • Java 7 – nowa wersja nadchodzi. Nowości w projekcie JDK 7
  • Szeregowanie grafów kompozycji oraz grafów dziedziczenia obiektów na platformie Java.
  • C++0x. Cześć I
  • Core Data. Praca z bazą danych przy pomocy Core Data Framework.
  • Posługiwanie się GPS-em i mapami.
  • Unit Testing. Testy jednostkowe w środowisku Xcode.
  • Wykorzystanie MongoDB do wersjonowania plików.

Zapraszamy do lektury
Pobierz magazyn (http://sdjournal.pl/magazine/1[...]ava-7-co-nowego-​ze-soba-niosa )