Czym jest plik? Tego chyba nie trzeba wyjaśniać żadnemu użytkownikowi komputera. Istnieje kilka rodzajów plików: tekstowe, binarne, typowane itp. Pliki są wykorzystywane przez programy do pobierania lub przechowywania informacji. Mogą też zawierać binarne fragmenty programu. Ten rozdział będzie poświęcony plikom i ich obsłudze w Delphi. Zaczniemy od rzeczy najprostszych, przechodząc do coraz bardziej zaawansowanych aspektów. Nie będą to jednak zagadnienia sprawiające duże problemy — obsługa plików nie jest trudna. Wystarczy tylko znać kilka podstawowych poleceń.