Utwory cyfrowe (muzyka, film, fotografia, program muzyczny) – czy są chronione? Reklama internetowa
i rozpowszechnianie wizerunku w sieci – na co zwrócić uwagę? Czy można rozpowszechniać wizerunki Pałacu Kultury lub Wawelu w reklamie internetowej? Czy można ściągać muzykę i filmy z sieci – czyli jak to naprawdę jest z dozwolonym użytkiem w Internecie? Jak zabezpieczyć cyfrowe dowody
i przeprowadzić śledztwo internetowe? Czy sądy uznają e-dowody, e-dokumenty? Czy  legalne są sieci P2P, torrnety itp.? Czy prawo karne penalizuje cyberprzestęstwa i jakie przestępstwa internetowe rozróżnia kodeks karny i jakie przewiduje kary?


Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania – Konferencja jest dla Ciebie! W prawie autorskim nic nie jest oczywiste!

Pretekstem do zorganizowania Konferencji jest próba obalenia mitów dotyczących prawa Internetu. Podczas Konferencji poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego
w cyberprzestrzeni m.in. kwestie związane z reklamą internetową, wykorzystywaniem wizerunków pracowników w cyber-reklamie,  dozwolonym użytkiem publicznym, zabezpieczeniem i przetwarzaniem dowodów elektronicznych oraz oceną dowodów w postępowaniu sądowym.

Konferencja ma wymiar praktyczny – wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane
z zagadnieniami cyber-prawa.

4programmers.net patronuje temu wydarzeniu.