29-30 marca 2011, Warszawa

Celem szkolenia jest przedstawienie procesu budowania skutecznego porozumienia SLA i przekazanie uczestnikom wiedzy przydatnej w przygotowywaniu umów Service Level Agreements na potrzeby własnych środowisk.

Program szkolenia:


 • Co to jest Service Level Management
 • Jak przygotować organizację IT oraz komórki biznesowe do wdrożenia procesu SLM
 • Zarządzanie wymaganiami biznesowymi przy zachowaniu dobrej relacji biznesowej
 • Co jest niezbędne do podpisania dobrej umowy SLA
 • Jak monitorować i raportować działanie zasad opisanych w umowie SLA
 • Jakie działania należy podjąć, aby zobowiązania w umowie SLA spełniały oczekiwania biznesu i były jednocześnie realne
 • Jak nie zginąć w gąszczu zmian i modyfikacji umowy SLA
 • Co zrobić, aby cała organizacja IT zrozumiała jaki ma wpływ na dotrzymanie gwarancji zawartych w umowie SLA
 • Weryfikacja zadowolenia Klienta Wewnętrznego z usług, które świadczy IT w kontekście umowy SLA
 • Spełnianie wysokich oczekiwań biznesu w kontekście tendencji do obniżania budżetu IT
 • Jakich narzędzi potrzebuje IT, aby gwarancje zawarte w umowie SLA były realne
 • Jak zadbać o budowanie właściwych relacji z Klientem Wewnętrznym w zakresie procesu SLM

Informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie: http://gigacon.org/sla

Cena szkolenia: 2100 pln + 23% Vat

Osoba kontaktowa:
Karina Strojek
[email protected]
tel. 22 427 36 73

4programmers.net jest patronem wydarzenia