Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest 10 pierwszych egzemplarzy książki "Projekty OPEN SOURCE - sposoby organizacji oraz źródła finansowania".
Losowanie zwycięzców odbędzie się 14 lutego, a o wynikach poinformujemy wszystkich uczestników konkursu poprzez email. Wystarczy odwiedzić stronę konkursu i wypełnić krótki formularz. Szczegóły na
stronie projektyopensource.pl/konkurs
 
Nagrodą w konkursie jest książka zawierająca katalog praktyk zaobserwowanych w świecie projektów open source oraz wolnego oprogramowania. Początek ma za zadanie wprowadzić czytelnika w charakterystyczny żargon środowiska ludzi i przedsiębiorstw uczestniczących w tego typu przedsięwzięciach. W zwięzły sposób
zostanie tu opisany proces kształtowania się wspomnianej społeczności na przestrzeni lat, występujące w niej wewnętrzne podziały, a wreszcie motywy kierujące jej uczestnikami. Następnie poprzez obserwację samych projektów wyłonimy różne metody współpracy społeczności wytwarzających otwarte oprogramowanie oraz sposób w jaki firmy czerpią korzyści z uczestnictwa w tych społecznościach.
 
Mówiąc nieco bardziej precyzyjnie, będziemy opisywać struktury organizacyjne tego typu przedsięwzięć oraz budowane wokół nich modele biznesowe. Sprawdzimy także, w jaki sposób te dwa aspekty se sobą
kolidują, jakie kombinacje występują najczęściej, a jakie się wykluczają. Na zakończenie sprawdzimy również, czy typ wytwarzanego oprogramowania ma wpływ na potencjalną efektywność projektu open
source.
 
Strona książki:
 
www.projektyopensource.pl/ksiazka
 
Stron konkursu:
 
www.projektyopensource.pl/konkurs