Pomimo iż wspominałem i opisałem już częściowo IDE oraz język Delphi, a także platformę .NET, nie mówiłem jeszcze o pracy z kodem źródłowym. Delphi udostępnia wiele narzędzi przydatnych w trakcie pisania kodu i omówię je w tym rozdziale.