Umiejętność poruszania się w środowisku Delphi jest niezwykle istotna równie ważna co znajomość samego języka. W tym rozdziale przybliżę Czytelnikowi wygląd interfejsu Delphi i omówię szczegółowo jego niektóre najważniejsze opcje.