Kurs C# będący elektroniczną wersją książki Wstęp do programowania w języku C#. W wersji elektronicznej możliwy jest współudział w tworzeniu książki poprzez aktywne uczestnictwo w jej pisaniu. Mechanizm 4programmers.net umożliwia zalogowanym użytkownikom poprawianie błędów merytorycznych i językowych jak i również pisanie nowych rozdziałów. Wystarczy z menu wybrać pozycję Edytuj, aby przejść do edycji danej strony.