CTS w marcu organizuje w Warszawie i Krakowie bezpłatne szkolenie z zakresu Framewrok Symfony 2. Warsztaty obejmować będą między innymi takie zagadnienia jak:

1.Co to jest framework
2.Wzorzec projektowy MVC
3.Instalacja oprogramowania
4.Statyczne strony WWW
5.Widoki Twig
6.Doctrine 2
7.Formularze
8.Inżynieria odwrotna
9.Zabezpieczanie dostępu do aplikacji
10.Panele administracyjne
11.Publikowanie aplikacji w internecie
 
Warsztaty zostały zaplanowane od godz. 11.00 do 15.00 z przerwą kawową.
Uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość pobrania materiałów poszkoleniowych.

Terminy i zapisy dostępne są tutaj http://cts.com.pl/Aktualnosci/Bezplatne-warsztaty-Symfony