JavaScript » Obiekty

Text

Obiektem text są elementy <input> pozwalające użytkownikowi na wpisanie tekstu. W przeciwieństwie do obiektu Textarea, ograniczeniem jest wpisywanie tekstu tylko w jednej linii.

Metody


MetodaOpis
focusUaktywnia bieżący element
blurUsuwa aktywność bieżącego elementu
selectUaktywnia bieżący element i umieszcza w polu tekstowym kursor

Właściwości


WłaściwośćOpis
defaultValueDomyślna wartość tekstowa wyświetlana w elemencie formularza
nameNazwa elementu
readOnlyZmienia status elementu
disabledWłącza/wyłącza dany element
valueBieżąca zawartość tekstowa znajdująca się w oknie tekstowym elementu

Zobacz też: