JavaScript » Obiekty

Radio

Obiekt radio odpowiada za listę pól radiowych. Taki element może być zaznaczony, bądź też nie.

Metody


MetodaOpis
checkedPozwala programowo zaznaczyć/odznaczyć dany element
defaultCheckedOkreśla domyślne zaznaczenie/odznaczenie elementu
nameNazwa elementu
valueWartość elementu

Właściwości


WłaściwośćOpis
clickSymuluje kliknięcie myszą na bieżącym elemencie