JavaScript » FAQ

Odśwież, Zatrzymaj, Wstecz, Dalej w JavaScript

Odświeżanie strony


window.refresh();

Lub:

location.reload();Zatrzymanie ładowania strony


location.stop();Powrót po poprzednio oglądanej strony


history.back(1);Przejście do następnej strony


window.forward();Z powyższych zastosowań można zrobić np. link, który będzie powracał do poprzednio oglądanej strony (będzie pełnił funkcję przycisku "Wstecz" z przeglądarek WWW):

<a href="javascript:history.back(1)">Wstecz</a>