JavaScript » FAQ

Filtracja wierszy z tabeli

Jak wykonać filtrację wierszy tabelki, wybierając odpowiedni filtr z selectboksa? (tak jak na Allegro). Można na przykład taką oto prostą
funkcją:

function change_comm_type(table, e)
{
    r = document.getElementById(table).rows;
    for(i = 1; i < r.length; i++)
        r[i].style.display = e.value == 'all' ? '' :
        e.value == r[i].className ? '' : 'none';
}

Przykład:

<select onchange="change_comm_type('tabelka', this)">
    <option value="all">Wszystkie</option>
    <option value="pos">Pozytywne</option>
    <option value="neu">Neutralne</option>
    <option value="neg">Negatywne</option>
</select>
<table id="tabelka" border="1">
    <tr>
        <th>lp</th>
        <th>Tytuł</th>
        <th>Komentarz</th>
    </tr>
    <tr class="pos">
        <td>1</td>
        <td>foo</td>
        <td>Pozytywny</td>
    </tr>
    <tr class="neu">
        <td>2</td>
        <td>bar</td>
        <td>Neutralny</td>
    </tr>
    <tr class="neg">
        <td>3</td>
        <td>baz</td>
        <td>Negatywny</td>
    </tr>
    <tr class="pos">
        <td>4</td>
        <td>xxx</td>
        <td>Pozytywny</td>
    </tr>
</table>

Efekt działania można zobaczyć tutaj.