Java » Java ME

Miganie podświetlenia wyświetlacza

Za pomocą Javy możemy kazać migać podświetleniu wyświetlacza:

 Display.getDisplay (this).flashBacklight (czas);


gdzie czas to liczba milisekund, przez ile ma migać wyświetlacz. Niestety nie mamy kontroli nad tym, jak ma migać, zależy to od telefonu. Przykładowo: na SE K750 stan podświetlenia zmienia się co około pół sekundy. Poza tym efekt działa z pewnym opóźnieniem.