Łańcuchy » Operacje

PosEx

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 468 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
PosEx
Moduł: StrUtils

function PosEx(const SubStr, S: string; Offset: Cardinal = 1): Integer;

Funkcja zwraca wartość indeksu, pierwszego znaku określonego w parametrze SubStr. Szukanie odbywa się w łańcuchu S. Funkcja działa identycznie jak Pos z tą różnicą, że tutaj obecny jest parametr Offset, dzięki któremu możemy określić pozycję w łańcuchu, od której szukanie się rozpocznie.

Jeżeli SubStr nie zostanie odnaleziony lub wartość Offset jest większa niż długość łańcucha S - funkcja zwróci wartość 0.

Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich wersji Delphi. Pojawiła się dopiero w Delphi 7

Zobacz też:

1 komentarz

EDWinXP 2006-03-19 22:11

Bardzo dobra funkcja do rozkładania pliku tekstowego