Łańcuchy » Operacje

AnsiStartsStr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 598 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiStartsStr
Moduł: StrUtils

function AnsiStartsStr(const ASubText, AText: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy na początku łańcucha AText znajduje się tekst określony w parametrze ASubText. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość True:

Writeln(AnsiStartsStr('Hello', 'Hello World')); // zwraca: World


Funkcja rozróżnia wielkości znaków

Zobacz też: