Łańcuchy » Operacje

AnsiLeftStr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 368 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiLeftStr
Moduł: StrUtils

function AnsiLeftStr(const AText: AnsiString; const ACount: Integer): AnsiString;

Funkcja kopiuje i zwraca część łańcucha określonego w parametrze AText. Długość kopiowanych znaków określa parametr ACount. Np.:

S := AnsiLeftStr('Hello World', 5);


W takim przypadku, zmienna S będzie posiadała wartość Hello.

Zobacz też: