Łańcuchy » Operacje

AnsiContainsStr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 561 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiContainsStr
Moduł: StrUtils

function AnsiContainsStr(const AText, ASubText: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy tekst zawarty w parametrze ASubText znajduje się wewnątrz łańcucha AText. W takim wypadku, funkcja zwraca wartość True (False w przeciwnym wypadku).

Writeln(AnsiContainsStr('Hello World my darling', 'World')); // zwróci: TRUE


Funkcja rozróżnia wielkości znaków

Funkcje AnsiStartsStr oraz AnsiEndsStr sprawdzają czy dany tekst znajduje się na początku lub na końcu łańcucha. Jednakże parametry AText oraz ASubText w tych funkcjach są zamienione miejscami

Zobacz też: