Łańcuchy » Konwersje

StrToIntDef

StrToIntDef
Moduł: SysUtils

function StrToIntDef(const S: string; const Default: Integer): Integer;

Funkcja służy do konwersji tekstu zapisanego w zmiennej S na liczbę całkowitą - o ile to możliwe:

var
  s: string;
  i: Integer;
begin
  s := '25';
  i := StrToIntDef(s, 10); // tutaj następuje konwersja przy pomocy funkcji
end;


Jeśli zmienna S nie będzie zawierała poprawnie zapisanej liczby, funkcja zwróci wartość zapisaną w parametrze Default.

Zmienna S może również zawierać liczbę zapisaną w postaci szesnastkowej:

var
  i: Integer;
  s: string;
begin
  s := '$A';
  i := StrToIntDef(s, 10); // funkcja również zadziała prawidłowo


Zobacz też: