Łańcuchy » Konwersje

StrToCurr

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 328 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
StrToCurr
Moduł: SysUtils

function StrToCurr(const S: string): Currency; overload;
function StrToCurr(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): Currency; overload;

Funkcja konwertuje wartość łańcuchową zapisaną w parametrze S na postać liczby typu Currency.

Dostępne są dwie przeciążone funkcje. W drugiej dostępny jest parametr FormatSettings typu TFormatSettings. Umożliwia określenie parametrów lokalnych, charakterystycznych dla danego regionu - np. format zapisu daty itp.

Poniżej znajduje się przykład programu, który pobiera liczbę zmiennoprzecinkową z konsoli, a następnie konwertuje ją na format Currency i mnoży przez 2. Wynik jest wyświetlany na konsoli:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 Bar : Currency;
 Input : String;
begin
 Write('Wpisz liczbę zmiennoprzecinkową: ');
 Readln(Input);
 
 Bar := StrToCurr(Input);
 Writeln(Format('%.2f', [Bar * 2]));
 
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

miner 2006-02-12 19:27

Ciekawe czemu nie dodali poprostu czegoś typu

function StrToCurr(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings = domyslne ustawienia): Currency;

zamiast dwóch funkcji...