Programowanie w języku Delphi

Typy metod

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3152 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Pojęcie typy metod związane są z programowaniem obiektowym.

Zadeklarowane procedury i funkcje w klasie (nazywane wówczas metodami domyślnie stają się metodami statycznymi. Nie są one opatrzone żadną klauzulą ? jest to domyślny typ metod. Metody tego typu nie mogą zostać przedefiniowane. W Delphi istnieje jednak możliwość deklaracji różnych typów metod.

Oprócz metod statycznych, najpopularniejsze typy metod to metody wirtualne oraz dynamiczne. Ich deklaracja wiąże się z użyciem klauzuli virtual lub dynamic:

type
 TMyClass2 = class(TMyClass)
  procedure A; // statyczna
  procedure B; virtual; // wirtualna
  procedure C; dynamic; // dynamiczna
end;

Z typami metod wiąże się jeszcze jedno pojęcie, a mianowicie przedefiniowanie metod.

Typy metod:

Zobacz też: