Typy danych » Inne

TDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 781 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
TDateTime - typ danych języka Delphi

Typ TDateTime służy do przechowywania daty i czasu. Jest to dość specyficzny, gdyż wskazuje na typ Double:

type TDateTime = type Double;


Zmienna typu TDateTime przechowuje ilość dni, które upłynęły od 30 grudnia 1899 roku. Ponieważ typ TDateTime przechowuje wartości liczbowe, przypisanie mu wartości nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać:

var
 D1, D2 : TDateTime;
begin
 D1 := '12-12-2006';
end.


Powyższy kod nie zostanie skompilowany ze względu na niekompatybilność typów. Należy tutaj użyć funkcji konwersji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 D1, D2 : TDateTime;
 Diff : Double;
begin
 D1 := Now;
 D2 := StrToDate('2006-01-01');
 
 Diff := D1 - D2;
 Writeln('Dzisiaj jest ', DateToStr(D1), ', różnica w dniach: ', FloatToStr(Diff));
 Readln;
end.


Do zmiennej D1 przypisujemy aktualną datę i czas (funkcja Now); do zmiennej D2 przypisujemy datę 1 stycznia 2006. Następnie obliczamy różnice (ilość dni) jaka dzieli te dwie daty. Rezultat takich operacji wyświetlamy na ekranie stosując funkcje konwersji: DateToStr oraz FloatToStr.

Zobacz też:

1 komentarz

PowerRobson 2008-09-08 13:37

Mało troche... przydalo by sie jeszcze opisac funkcje skladowe itd.