Programowanie w języku Delphi » Typy danych

Całkowite

Typy całkowite w języku Delphi służą do przechowywania w pamięci komputera liczb całkowitych.


Nazwa Krótki opis Wielkość Dolna Granica Górna Granica
Byte Liczby naturalne 1 bajt 0 255
Word Liczby naturalne 2 bajty 0 65 535
LongWord Liczby naturalne 4 bajty 0 4 294 967 295
Cardinal Liczby naturalne, dla środowisk 32-bitowych 4 bajty 0 4 294 967 295
ShortInt Liczby całkowite 1 bajt -128 127
SmallInt Liczby całkowite 2 bajty -32 768 32 767
LongInt Liczby całkowite 4 bajty -2 147 483 648 2 147 483 647
Integer Liczby całkowite, dla środowisk 32-bitowych 4 bajty -2 147 483 648 2 147 483 647
Int64 Liczby całkowite

Jest to największy zakres dostępny w Delphi: 64 bity
8 bajtów -263 263 - 1
  1. Kafelki
  2. Lista

Int64

Integer

Byte

Word

LongInt

LongWord

Cardinal

SmallInt

ShortInt