Programowanie w języku Delphi

StrToFloat

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 3321 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
StrToFloat
Moduł: SysUtils

function StrToFloat(const S: string): Extended; overload;
function StrToFloat(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): Extended; overload;

Funkcja konwertuje łańcuch do postaci zmiennoprzenkowej typu Extended. Mamy tu do czynienia z dwoma przeciążonymi funkcjami. Drugiej z nich możmy nadać parametr FormatSettings typu TFormatSettings. Rekord może zawierać ustawienia regionalne takie jak format zapisu daty itp.

Poniższy program pobiera liczbę zmiennoprzenkową z konsoli poczym konwertuje ją na typ Extended. Następnie mnoży wartość razy 2 i wyświetla wynik na ekranie:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Bar : Extended;
 Input : String;
begin
 Write('Wpisz liczbę zmiennoprzecinkową: ');
 Readln(Input);
 
 Bar := StrToFloat(Input);
 Writeln(Format('%.2f', [Bar * 2]));
 
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

sqrczybyk 2007-10-23 16:27

"[...]3.2 is not a valid floating point value" mi wyskakuje... 3.2 to liczba jaką chciałem przekonwertować.