Programowanie w języku Delphi » Składnia języka

Pętle

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 9019 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
W świecie programistów pod słowem pętla kryje się pojęcie oznaczające wielokrotne wykonywanie tych samych czynności. Jest to bardzo ważny element każdego języka programowania, dlatego konieczne jest zrozumienie istoty działania tego elementu.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której trzeba kilka razy wykonać tę samą czynność. Może to być na przykład wyświetlenie kilku linii tekstu. Zamiast wielokrotnie pisać instrukcję Writeln, można skorzystać z pętli.

NazwaOpis
Pętle
ForPętla wykonuje dane instrukcje określoną ilość razy
For-inPętla operuje na każdym elemencie tablicy
RepeatPowtarza instrukcje dopóki nie zostanie spełniony warunek zakończenia
WhilePowtarza instrukcje dopóki nie zostanie spełniony warunek zakończenia
Inne
BreakProcedura przerywa działanie pętli
ContinueProcedura przerywa dalsze wykonywanie pętli i przechodzi do kolejnej iteracji
GotoInstrukcja umożliwia skok do wybranego miejsca w kodzie

  1. Kafelki
  2. Lista

While

For

Repeat

DownTo

GoTo

Do

To

For-in

Continue

Break