Programowanie w języku Delphi » Składnia języka

Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe to konstrukcje, które służą do sprawdzania, czy dany warunek został spełniony. Jest to praktycznie podstawowy element języka programowania ? dzięki instrukcjom warunkowym możemy odpowiednio zareagować na istniejące sytuacje i sterować pracą programu. Przykładowo: trzeba, aby użytkownik wpisał swoje imię na samym początku działania programu. Może się jednak zdarzyć, że użytkownik specjalnie lub omyłkowo wpisze liczbę. Jeżeli programista nie uwzględni tej możliwości i nie wprowadzi odpowiednich zabezpieczeń, może się to skończyć źle dla programu lub (w przypadku większych aplikacji) ? spowodować błędy związane z bezpieczeństwem systemu!

Ostatnimi czasy wykryto poważne błędy w przeglądarce Internet Explorer, związane z bezpieczeństwem, których powodem był? pasek adresów. Zagrożenie powstawało w chwili wpisania w pasku adresów odpowiedniego ciągu znaków. Jest oczywiste, jak ważne jest sprawdzanie danych dostarczanych przez użytkownika. Podstawowa zasada brzmi: nie wolno ufać danym podawanym aplikacji przez użytkownika ? zawsze należy je sprawdzać przed dalszym działaniem programu.

W Delphi wyróżniamy dwie instrukcje warunkowe: if oraz case.

NazwaOpis
caseSłowo kluczowe używane przy instrukcji warunkowej
ifSłowo kluczowe rozpoczynające warunek
thenCzęść instrukcji warunkowej if...then.
ofCzęść instrukcji warunkowej case..of
elseOpcjonalna cześć instrukcji warunkowych


Zobacz też:
  1. Kafelki
  2. Lista

If

Case

Of

Then

Else