Programowanie w języku Delphi

SetString

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1222 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
SetString
Moduł: System

procedure SetString(var s: string; buffer: PChar; len: Integer);

Rzadko wykorzystywana procedura służy do ustawiania zawartości oraz długości łańcucha. Pierwszym parametrem S musi być zmienna wskazująca na typ String; drugim - Buffer - łańcuch typu PChar. Ostatni parametr (Len) musi określać docelową długość łańcucha (wartość z przedziału 0..255).

Prosty przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 S : String;
 P : PChar;
 Len : Integer;
begin
 P := PChar('Hello World');
 Len := Ord(P[0]);
 
 SetString(S, P, Len);
 
 Writeln(S);
 Readln;
end.


Zobacz też: